VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

01.27. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros metu pristatyta trečioji Lietuvos pažangos ataskaita

Sausio 26 dieną Ženevoje Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama teisingumo viceministrės Jurgos Greičienės, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu pristatė trečiąją žmogaus teisių padėties Lietuvoje ataskaitą ir šalies pažangą.

Tarptautinė bendruomenė supažindinta su Lietuvos pasiektu progresu vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų integracijos, psichikos sveikatos stiprinimo, kovos su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu prieš moteris, prekybos žmonėmis srityse. Taip pat pristatyti iššūkiai, kuriuos Lietuva patiria dėl autoritarinio Baltarusijos režimo organizuojamos hibridinės atakos, pasitelkiant neteisėtus migrantus.

Lietuvos Respublikos delegacija Ženevoje

Teigiamai įvertintas Seimo kontrolierių įstaigos akreditavimas Nacionaline žmogaus teisių institucija pagal Paryžiaus principus. Valstybės gyrė Lietuvos teisinės sistemos pokyčius, susijusius su kankinimų kriminalizavimu, vaikų fizinių bausmių uždraudimu.  

Interaktyvaus dialogo metu Lietuva sulaukė klausimų ir rekomendacijų iš 82 valstybių dėl lyčių lygybės užtikrinimo ir nediskriminavimo, LGBT asmenų teisių apsaugos, Partnerystės bei Nacionalinių mažumų įstatymų priėmimo, neapykantos nusikaltimų prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo efektyvumo, kovos su smurtu artimoje aplinkoje ir Stambulo konvencijos ratifikavimo, vaikų ir neįgaliųjų teisių užtikrinimo, romų teisių, sąlygų įkalinimo įstaigose gerinimo, vienodo apmokėjimo už vienodą darbą moterims ir vyrams užtikrinimo.

Valstybės narės sveikino Lietuvos progresą translyčių asmenų teisių užtikrinime. Jau pasirašytas teisingumo ministrės E. Dobrovolskos įsakymas, kuriuo, siekiant gerinti translyčių asmenų teisinę padėtį ­– įtvirtintas naujas vardo ir pavardės keitimo pagrindas. 

Dialogo metu taip pat teigiamai įvertintas pastarųjų dienų naujausias šalies pasiekimas – įstatymu įtvirtinta galimybė tautinių mažumų atstovams vardus ir pavardes rašyti originaliomis lotyniškomis raidėmis.

Lietuvos delegaciją sudarė Teisingumo, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Vidaus reikalų ministerijų, Tautinių mažumų departamento ir Policijos departamento, bei Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje atstovai. 

Visuotinė periodinė peržiūra yra žmogaus teisių mechanizmas, veikiantis nuo 2008 metų. Jis laikomas viena sėkmingiausių Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos veiklos formų, užtikrinančių vienodą visų valstybių vertinimą. Jo metu siekiama įvertinti bendrą žmogaus teisių padėtį kiekvienoje Jungtinių Tautų valstybėje narėje, pateikiant rekomendacijas dėl žmogaus teisių užtikrinimo ir keliant klausimus apie besitęsiančius žmogaus teisių pažeidimus.

Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir ji taikoma visoms be išimties Jungtinių Tautų narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje Jungtinių Tautų visuotinės periodinės peržiūros sesijoje iki šiol buvo svarstyta du kartus - 2011 m. spalio mėnesį ir 2016 m. lapkričio mėnesį.

 

 

 

Atgal