VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

01.28. GREEN TECH Vilnius 2022 Forume apie vandenilį

Vidmantas Janulevičius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

ES siekia vandenilio dalį Europos Sąjungos energijos struktūroje nuo 2 proc.  iki 13-14 proc. (2050 m.). Planuojama  iki 2050 m. integruoti vandenilį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dekarbonizuojant pramonės, transporto, energijos gamybos ir pastatų sektorių. Vandenilio gamyba iš vandens o elektrolizės būdu gaunama atsinaujinanti elektros energija (žaliasis vandenilis) gali padėti sumažinti išmetamųjų teršalų.

Lietuvai atsiveria neribotos galimybės transformuoti savo pramonę, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tai nauja eksporto kryptis, kurios galimybėmis turime pasinaudoti. Kai kurių ES valstybių vandenilio strategijose nurodoma, kad per ateinančius dešimt metų vandenilio poreikis jose bus didesnis už pasiūlą (viena pirmųjų – Vokietija). Todėl bus aktualu vandenilį pirkti ir transportuotis iš Baltijos šalių.  Dujų tinklo infrastruktūrą galime naudoti vandenilio perdavimui. Vandenilis lengvai transportuojamas ir gali būti perduodamas dideliais atstumais.  Turime turėti kompleksinį požiūrį – Jūrinio vėjo plėtra turi vystytis kartu su vandenilio gamybą, nes tai užtikrins sparčią ir pigią žaliojo vandenilio gamybą.

GREEN TECH Vilnius 2022 Forume

Pati vandenilio gamyba  – taip pat ne kažkokia mistika. Elektrolizės būdu vandenilį jau išgauna ir savo cheminiuose gamybos procesuose naudoja tokios bendrovės kaip „Orlen Lietuva“ ar „Achema“. Kad būtų pasiektas mastas, reiktų kokioms 4 didžiausioms bendrovėms panaudoti jau egzistuojančius procesus ir padidinti vandenilio gamybą. Žinoma, į tai reikia didelių investicijų, tačiau tuomet turėtume, pavyzdžiui, trąšų bendroves, kurios galėtų gaminti ir vandenilį, ir trąšas su to paties vandenilio pagalba. Žinoma, reikės ir didelės elektros bei dujų infrastruktūros, kad galėtume vandenilio tiekimui panaudoti dujotiekius. Investicijos nebūtų begalinės, per visą šalį galėtų siekti 60–80 mln. Eur. Tuomet pasitelkę vandenilį galėtume užtikrinti ir mobilumą, panaudoti elektromobilių sektoriuje, ir užtikrinti savo atsinaujinančios energetikos šaltinių subalansavimą.

Atgal