VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

01.31. E. Dobrovolska: turime užtikrint pusiausvyrą tarp visuomenes teisės žinoti ir duomenų apsaugos

Teisingumo ministerija parengė ir teikia derinti įsakymą dėl asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų vykdomo pažeidimų nagrinėjimo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai bei Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska susitiko su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriumi Raimondu Andrijausku susidariusiai situacijai aptarti.

„Puikiai suprantama, kad asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių. Akivaizdu, kad šiai dienai lieka nemažai nesureglamentuotų teisinių aspektų, dėl kurių visuomenės teisės žinoti ir duomenų apsaugos suderinimas tebėra nemažas iššūkis“, – sako E. Dobrovolska.

 

Sprendžiant susidariusią situaciją parengtas įsakymas numato, kad, kai tyrimo metu surinktos informacijos pagrindu kyla abejonių dėl asmens tvarkymo tikslų atitikties nurodytiems tvarkymo tikslams, gavus kitos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos vertinimą, kad tai priskirtina jos kompetencijai, medžiaga yra perduodama minėtai institucijai.  Tai yra, jei duomenys yra tvarkomi žurnalistikos tikslais ir tą patvirtina ŽEIT, VDAI tyrimas yra perduodamas ŽEIT.

 

Tikimasi, kad toks reglamentavimas leis išspręsti kompetencijų pasidalinimo klausimus, o galiotų ir jau pradėtiems tyrimams.

 

Atitinkamai, vykdant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą – įvykdyti viešąsias konsultacijas dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo peržiūros, siekiant įvertinti jo veikimą ir priimti Vyriausybės sprendimą dėl teisinio reguliavimo spragų panaikinimo ir ES teisės įgyvendinimo, Teisingumo ministerija kviečia visus suinteresuotus asmenis (žurnalistus, NVO, verslą) elektroniniu paštu rastine@tm.lt iki vasario 4 d. teikti siūlymus dėl aktualių temų konsultacijoms, kurios vyks jau už kelių savaičių.

Atgal