VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

02.03. „Ypatingos” simpatijos verslo atžvilgiu

Vidmantas Janulevičius

Pramonininkų konfederacijos prezidentas

Eurostat duomenys rodo, kad 2020 metais dėl naujų garantijų programų COVID-19 pandemijos kontekste didėjo ES teikiamos vyriausybės garantijos. Aukščiausios bendros valstybės garantijų normos buvo užfiksuotos Suomijoje (27,1 % BVP), Danijoje (19,8%) ir Austrijoje (19,1%). Daugumoje ES valstybių narių centrinė valdžia yra pagrindinis garantas.

Nemažą valstybės ir vietos valdžios garantijų lygį matome Suomijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir Belgijoje. Keliose šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kipre, Liuksemburge, Portugalijoje ir Suomijoje – didžioji dalis garantijų suteikiama finansų įstaigoms. Slovakija turi žemiausią vyriausybės garantijų lygį (0,1 proc.). Mažiau nei 1 % BVP rodikliai taip pat užfiksuoti Bulgarijoje, Airijoje ir Čekijoje. Lietuva šalia jų. Ir net tokiomis sąlygomis pramonė ir toliau išliko tuo garvežiu, kuris tempė visą ekonomiką ir didino eksporto apimtis. Gal politikams, nuolat demonstruojantiems savo “ypatingas” simpatijas verslo atžvilgiu, jau verta vis tik nustoti elgtis su verslu kaip su kolūkio arkliu, kuriuo visi naudojasi, bet “investuoja į jį” minimaliai….

Atgal