VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

2022.10.05. Kaip veiks Civilinės sąjungos institutas: registras, turtas, išlaikymas, vaikų interesai, kreditoriai

Seimui svarstant Civilinės sąjungos įstatymo projektą, kuriuo siekiama sureguliuoti tarpusavio asmeninius santykius kuriančių nesusituokusių asmenų turtines ir neturtines teises bei pareigas, parlamentui siūloma papildyti Civilinio proceso kodeksą, Notariato bei Sutarčių ir teisių suvaržymų registro įstatymus.

Atsižvelgusi į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto surengtus klausymus, jų projektus  įregistravo Seimo TS-LKD frakcijos narė Jurgita Sejonienė.

 

Tikimasi, kad  Civilinės sąjungos įstatymo projektą lydinčių įstatymų pataisų priėmimas padės partneriams išspręsti pagrindines praktines problemas, kylančias tiek jų  tarpusavio asmeniniuose santykiuose, tiek santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Pavyzdžiui, klausimus, susijusius su disponavimu bendru turtu, tarpusavio išlaikymu, paveldėjimu po vieno iš partnerių mirties, susižinojimu sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.

 

Jeigu Seimas pritartų, į Sutarčių ir teisių suvaržymų registro objektų sąrašą būtų  įtraukti  susitarimai dėl civilinės sąjungos sudarymo fakto ir sutartys dėl turtinių teisių ir pareigų civilinės sąjungos metu ar civilinei sąjungai pasibaigus.

 

Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, išviešinus bendrus tarpusavio asmeninius santykius kuriančių, tačiau nesusituokusių porų santykius Sutarčių ir teisių suvaržymo registre, „bus sudaromos prielaidos išvengti galimų korupcijos atvejų, bus užtikrinama efektyvi viešų ir privačių interesų derinimo kontrolė“.

 

Priėmus siūlomas įstatymų pataisas, reikės pakeisti Vyriausybės 2021 m. patvirtintus Sutarčių ir teisių suvaržymo registro nuostatus.

 

Pagal siūlomą teisinį reguliavimą, Gyventojų registrui iš Sutarčių ir teisių suvaržymo registro būtų teikiamas ir tvarkomas požymis apie įregistruotą civilinę sąjungą. Preliminariais skaičiavimais, šiam sprendimui įgyvendinti reikėtų apie 160 tūkst. eurų.

 

Civilinės sąjungos nutraukimo aspektai

 

Civilinio proceso kodeksą siūloma papildyti  nuostatomis dėl civilinės sąjungos nutraukimo pagrindų, prašymo turinio. Jame būtų nurodoma, kuriais atvejais civilinė sąjunga nutraukiama teismo sprendimu, kaip fiksuojama (registruojama) civilinės sąjungos susitarimo pabaiga.

 

Beje, siūloma numatyti, kad prašyme nutraukti civilinę sąjungą bendru sutikimu, be kitų duomenų, turi būti nurodyti  duomenys apie partnerių ar vieno iš jų kreditorius.

 

Siūloma numatyti, kad kartu su prašymu nutraukti civilinę sąjungą partneriai turi pateikti jų  sudarytą susitarimą dėl civilinės sąjungos nutraukimo teisinių pasekmių, kuriame turi būti aptarti bendrų nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, turto padalijimo klausimai ir kitos turtinės teisės ir pareigos.

 

Prašyme nutraukti civilinę sąjungą vienašališku partnerio prašymu irgi turės būti nurodyta,  kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam partneriui ir jų bendriems nepilnamečiams vaikams; duomenys apie partnerių ar vieno iš jų kreditorius.

 

Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti civilinę sąjungą įsiteisėjimo dienos, Sutarčių ir teisių suvaržymų registro tvarkytojui turės pateikti duomenis apie įregistruotos civilinės sąjungos pabaigą.

 

Civilinio proceso kodekse siūloma numatyti, kad civilinę sąjungą sudarę partneriai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo už prašymus nutraukti civilinę sąjungą bendru sutikimu ar vienašališku partnerio prašymu.           

 

Notariato įstatymo  pakeitimuose – dėmesys vaiko teisėms

 

Atsižvelgiant į tai, kad susitarimas dėl civilinės sąjungos sudarymo bus registruojamas notarine tvarka, Notariato įstatyme siūloma aiškiai reglamentuoti civilinę sąjungą sudariusių partnerių teisinę padėtį. Siūloma keisti straipsnius, apibrėžiančius  sandorių tvirtinimą ir registravimą, liudijimo išdavimus.

 

Prieš tvirtindamas sandorį dėl nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos ar partnerių bendram gyvenimui naudojamas turtas, kai šeimoje yra ar partneriai turi nepilnamečių vaikų, notaras Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje turės patikrinti  duomenis apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus, tėvų valdžios ribojimą bei apie tai, ar šeima ar partneriai (vienas jų) iki 2018 m. birželio 30 d. buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, taip pat vaiko situacijos vertinimo rezultatus ir (ar) nepilnamečiam vaikui nustatytą globą (rūpybą).

 

Jeigu yra nustatytas bent vienas iš tokių atvejų, notaras turės kreiptis  į valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją. Jis  prašys pateikti informaciją, su kokiais galimais vaiko teisių pažeidimais yra susijęs tas atvejis. Gavęs informaciją iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, notaras įvertins, ar sudarius sandorį bus užtikrinta tinkama nepilnamečio vaiko teisių ir interesų apsauga. 

 

Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų  2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Teisininkai siūlo atsisakyti  sugyventinio sąvokos

 

Seimui planuojant Civiliniame kodekse atsisakyti sugyventinio sąvokos, kurią pakeistų partnerio sąvoka, Seimo kanceliarijos Teisės  departamento nuomone, svarstytina, ar kartu nereikėtų pakeisti ir Civilinio proceso kodekso straipsnius, kuriame šalia sutuoktinio vartojamas terminas skliaustuose „sugyventinis“.

 

Taip pat Notariato įstatyme Seimo teisininkai siūlo numatyti  papildomą teisės atlikti notarinius veiksmus apribojimą. Jų nuomone,  reikėtų įteisinti, kad notaras neturi teisės atlikti notarinių veiksmų savo partneriui ir jo vardu, taip pat partnerių giminaičiams.

 

Įregistruotas patobulintas Civilinės sąjungos įstatymo projektas

 

Praėjusią savaitę Seimo Teisės ir  teisėtvarkos komitetas įregistravo  patobulintą Civilinės sąjungos įstatymo projektą.

 

Jame numatyta, kad civilinės sąjungos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvoje „grindžiamas monogamijos, civilinės sąjungos savanoriškumo, partnerių tarpusavio lygiateisiškumo ir kitais civilinių santykių teisinio reglamentavimo principais“.

 

Pagal projektą, civilinė sąjunga yra teisės aktų nustatyta tvarka sudarytas ir patvirtintas dviejų asmenų (partnerių) savanoriškas susitarimas, kuriuo jie siekia sukurti ir (ar) plėtoti, apsaugoti tarpusavio asmeninius santykius.

 

Asmenys, siekiantys laisva valia sudaryti civilinę sąjungą, turi būti sulaukę pilnametystės, nesiejami giminystės ryšių, nesudarę santuokos tarpusavyje ar su kitais asmenimis, nesudarę civilinės sąjungos su kitais asmenimis, taip pat nesudarę civilinės partnerystės užsienio valstybėje su kitais asmenimis.

 

Asmenys, siekiantys sudaryti civilinę sąjungą, turės pateikti  notarui susitarimą dėl civilinės sąjungos sudarymo.

 

Civilinės sąjungos įstatymo projekto svarstymas yra planuojamas Seimo rudens sesijoje.

Atgal