VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

2022.10.05.Parama hospisui

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas Vilniuje – vieta, kur pagalba suteikiama onkologine liga bei kitais susirgimais, terminalinėje ligos stadijoje sergantiems asmenims.

Gražia tradicija šalies mokyklose tapo pinigine auka prisidėti  šiam  hospisui išlaikyti. Daugelis mokyklų, vaikų darželių bendruomenių mano, kad tam tinkama proga yra  ir Tarptautinė mokytojų diena – spalio 5-oji. Mokyklų mokytojai, geros valios vedini, kreipiasi į mokinių tėvus,  atsisakydami profesinės šventės proga gaunamų gėlių. Pinigus, kuriuos mokinių tėvai skiria gėlių puokštėms, raginami paaukoti  hospisui. 

Viena akcijos dalyvių - Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis. Šios švietimo įstaigos  direktorė Žaneta Budrienė dėkoja akcijos sumanytojai minimoje švietimo įstaigoje  mokytojai Viktorijai  Vasilionok, visiems aukojusiems. Direktorė pastebi, kad ,,mokytojai, dalindamiesi gerumu su hospisu, stengiasi dovanoti ir viltį ligoniams, kuri turėtų labiau tarpti mūsų visuomenėje“. 

,,Lietuvos aido“ inf.

Atgal