VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

AKTUALIJOS

2022.10.11.VVTAT skyrė baudą UAB „Perlas energija“

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), atlikusi UAB „Perlas Energija“ veiklos tyrimą dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo, skyrė bendrovei 90 tūkst. eurų baudą.

 

Tyrimo metu buvo vertinama bendrovės komercinė veikla dėl jos neatitikimo profesinio atidumo reikalavimams bei vartotojų klaidinimo.

 

VVTAT nuomone, UAB „Perlas Energija“, kaip verslo subjektui, keliami didesni profesinio atidumo, rūpestingumo reikalavimai. Todėl bendrovė, vykdydama elektros energijos teikimo paslaugas, privalėjo būti atidi, rūpestinga ir suteikti vartotojams teisingą ir neklaidinančią informaciją, laikytis prisiimtų įsipareigojimų.

 

VVTAT nustatė, jog UAB „Perlas Energija savo veiksmais  klaidino vartotojus, nes:

  • pateikė vartotojams klaidinančią informaciją apie bendrovės siūlomas fiksuotas elektros energijos tiekimo kainas, tokiu būdu klaidindama vartotoją, kuris pagrįstai tikėjosi gauti sutartą fiksuotą kainą visą sudarytoje sutartyje numatytą laikotarpį;
  • 2022-08-05 paskelbusi informaciją apie buitiniams vartotojams skirtos sutarties pakeitimą, nurodė tik 2 iš 3 galimybių vartotojams – UAB „Perlas Energija“ informavo vartotojus apie tai, jog vartotojas turi galimybę 1) sutikti su perkėlimu į siūlomą planą „Birža“ arba 2) nutraukti sutartį ir sudaryti sutartį su kitu nepriklausomų elektros energijos tiekėju. Tačiau bendrovė neinformavo vartotojų apie tai, jog jie turi ir trečią galimybę – raštu išreikšti nesutikimą UAB „Perlas Energija“ dėl minėtos sutarties sąlygų pakeitimo, ir tokiu atveju turėtų likti galioti esamos sutarties sąlygos.

 

Tokiu būdu bendrovė klaidino vartotojus, kurie pagrįstai tikėjosi, jog UAB „Perlas Energija“, kaip sąžiningas komercinės veiklos subjektas, laikysis prisiimtų įsipareigojimų, o keisdama sutarties sąlygas, svarbiausią, esminę informaciją pateiks teisingą ir išsamią, o ne tokią, kuri vartotoją skatintų priimti jam ekonomiškai galimai nenaudingą sprendimą.

 

Atsižvelgusi į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą, VVTAT UAB „Perlas Energija“ skyrė 90 tūkst. eurų baudą.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Atgal