VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

2022.11.01. Valstybės kontrolės pateiktos įžvalgos padės dar labiau sustiprinti Lietuvos kibernetinį saugumą

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko valstybės auditą „Kibernetinio saugumo užtikrinimas“ ir pateikė Krašto apsaugos ministerijai išvadas ir rekomendacijas, kuriose atkreipė dėmesį į aktualią problematiką ir identifikavo tobulintinas kryptis.

Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas Krašto apsaugos ministerija jau įgyvendina. Tarp jų – siekis nacionaliniu mastu koordinuoti kibernetinio saugumo rizikos valdymo procesą, vykdyti sklandesnį komunikavimą apie kibernetinius incidentus naudojantis kibernetinio saugumo informaciniu tinklu, tobulinti nacionalinių kibernetinio saugumo pratybų rengimą, jau įgyvendinamos. 2020 m. Krašto apsaugos ministerija į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ įtraukė viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo stebėsenos sistemos sukūrimą, 2022 m. inicijavo lėšų, išskirtinai dedikuotų kibernetiniam saugumui, skyrimą. Šiais metais ministerija, siekdama patikrinti šalies institucijų kibernetinio saugumo žinias ir gebėjimus reaguoti į kibernetinio saugumo grėsmes, surengė  pratybas „Kibernetinis skydas 2022“,  į kurias įsitraukė rekordinis 110 institucijų skaičius, didžiausias per visą šių pratybų  organizavimo istoriją.

Kitos Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos reikalauja įstatyminių nuostatų keitimo. Jas Krašto apsaugos ministerija planuoja teikti įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl horizontaliųjų kibernetinio saugumo reikalavimų skaitmeninių elementų turintiems produktams, dalyvaudama valstybės informacinių išteklių valdymo pertvarkos procesuose.

2023-2026 metais Vyriausybė į kibernetinio saugumo sritį papildomai planuoja investuoti 50 mln. eurų.

Atgal