VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

AKTUALIJOS

2023.03.29. Pareiškimas dėl valstybinės kalbos įstatymo keitimo

 

LR Prezidentui Gitanui Nausėdai,

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei – Nielsen,

LR Ministrei Pirminikei Ingridai Šimonytei,

TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ pirmininkui Pauliui Saudargui

 

TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“  Kauno skyriaus konferencijos,

vykusios 2023 m. kovo mėn. 22 d.,

dalyvaujant Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovams,

Pareiškimas

dėl valstybinės kalbos įstatymo keitimo

2023-03-22

Kaunas

 

          Neseniai gražiai   paminėjome Lietuvos nepriklausomybės  atgavimo trisdešimt trečiąsias metines. Tačiau nerimą kelia vis daugiau pasireiškiantis   valstybinės  kalbos ignoravimas, jos vartojimo lauko siaurinimas, daroma mūsų bendrinės kalbos vartojimo sumaištis.

         Praėjusiais metais Seimui leidus ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečiams asmenvardžius  rašyti ne valstybine kalba, buvo pažeista lietuvių kalbos fonetinės rašybos sistema (vienas garsas – viena raidė) – dokumentuose jau asmenvardžiai  rašomi  su svetimais dviraidžiais – sh, rz, sz, plačiau pradėta vartoti lietuvių abėcėlei svetimos raidės w, x, q, norima priimti įstatymą, numatantį nelietuviškų asmenvardžių rašybą su visais svetimų kalbų diakritiniais ženklais. Viešose vietose didėjantys svetima kalba parašyti užrašai vis labiau išstumia lietuvišką žodį. Visa tai kelia didžiulę grėsmę ir Lietuvos teritoriniam vientisumui.

         Lietuvos Respublikos  Seime yra pateiktas  Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-880(2), kuriame jau tiesiogiai  kėsinamasi į  Konstitucijos  I skirsnio  14 straipsnio esmę. Pateiktas projektas neįteisina lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statuso, susiaurina jos funkcijas ir vartojimo erdvę, numatydamas lygiavertę dvikalbystę  ar daugiakalbystę  Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose bei viešajame gyvenime, neužtikrina visaverčio lietuvių kalbos vartojimo skaitmeninėje terpėje, negarantuoja  valstybinės kalbos apsaugos,  menkina sampratą, kad lietuvių kalba yra Lietuvos žmonių kultūrinio ir socialinio savitumo, tautos orumo raiškos ir visuomenės vienijimo pagrindas, vienas iš svarbiausių valstybės suverenumo ir vientisumo požymių, svarbiausias tautos dvasinės kultūros elementas.  Norima ignoruoti šiuo klausimu pareikštą Lietuvių kalbos instituto Mokslo Tarybos nuomonę.

          Pritariame Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos nutarimui -  atmesti minėtą Projektą.  Projekte  nėra atsakingo požiūrio į valstybinės  lietuvių kalbos vartojimą, jos taisyklingumą,  panaikintas  visas dabar galiojančiame įstatyme esantis skyrius „Atsakomybė ir kontrolė“.

          Lietuvos Respublikos Konstitucijos  pirmame skirsnyje įtvirtinti pamatiniai  valstybės  principai gali būti pakeisti tik referendumo būdu [XIV skirsnio 148 straipsnis].

 

                                                                        Aida Martinaitienė –

                           TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Kauno skyr. pirmininkė

                                      Tel. +370 647 10800,  el. p.  [email protected]

                                                                     Zigmas Tamakauskas –

                                   Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas

                                         Tel. +370 674 67909,  el. p.  [email protected]

Atgal