VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

2023.05.23. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimas

Raimundas Kaminskas

 

2023-05-20 Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo vietos įamžinimo šventė, kurią organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialas, Užpalių seniūnija ir Užpalių kultūros namai.

Šventinis renginys prasidėjo Užpalių Šv. Trejybės bažnyčioje, kurioje šv. Mišias už Lietuvos laisvės kovotojus aukojo parapijos klebonas  kun. Jonas  Bučelis.

 

Vėliau Kušlių miške  prie bunkerio, kur 1951 m. balandžio 12 d.  žuvo keturi Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai: Bronius Morkūnas-Strausas, Gasparas Baronas-Balandis, Zofija Tylaitė-Gulbė ir  Ferdinandas Mikėnas-Ežys vyko pagerbimo ceremonija ir paminklinio kryžiaus pašventinimas.

 

Pagerbimo ceremonijoje sveikinimo ir padėkos  žodžius tarė šventės organizatorė  LPKTS  Utenos filialo pirmininkė Jarūnė Kandratavičienė,  LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė,  LR Seimo narys išrinktas vienmandatėje Utenos (Nr. 51) apygardoje Edmundas Pupinis,  Utenos r. savivaldybės tarybos narys Rimantas Dijokas,  LPKTS  pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, LPKTS   valdybos pirmininkas Vladas Sungaila ir kiti svečiai.

 

LGGRTC  darbuotojas dr. Raimundas Kaminskas perdavė sveikinimus  nuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio ir priminė, vertybinę   istorinės atminties išsaugojimo svarbą mūsų jaunajai kartai.

 

 

Renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos šaulių sąjungos,  Nepriklausomybės gynėjų sąjungos,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos partizanų artimieji ir kiti svečiai iš Kauno, Ukmergės ir kitų Lietuvos vietovių.

 Utenos laisvės kovų muziejus primena, kad  BRONIUS MORKŪNAS-Strausas, gimė 1919 m. Kunigiškių kaime, Vyžuonų valsčiuje. Praėjus frontui, partizanauti išėjo trys broliai – Bronius, Jonas ir Stasys. Sesuo Emilija tapo ryšininke. Bronius partizanavo Vyžuonų ir Užpalių apylinkėse. Buvo Šmėklos būrio vadas.

GASPARAS BARONAS-Balandis, gimė 1927 m. Abromiškio kaime, Užpalių valsčiuje. Buvo Šmėklos būrio partizanas.

 

ZOSĖ TYLAITĖ-Gulbė, gimė 1924 m. Ivonių kaime., Debeikių valsčiuje. Nuo 1946 m. laikė partizanų bunkerį. Kai 1949 m. lapkričio 5 d. bunkeris (nors ir tuščias) buvo surastas, ji su seseria Elena ir broliu Jonu pradėjo slapstytis.

 

FERDINANDAS MIKĖNAS-Ežys, gimė 1929 m. Kuprių kaime Svėdasų valsčiuje ūkininko šeimoje. Seserys Aldona ir Antanina rėmė partizanus, buvo ryšininkės ir pateko į sovietų lagerius. Buvo tardomas ir F. Mikėnas, bet jis iš Svėdasų areštinės pabėgo ir išėjo į mišką.

 

Žuvusieji buvo numesti Užpalių aikštėje, paskui sumesti į duobę Galinių kaime šalia Šventosios. 1990 m. palaikai buvo perkelti į naująsias Utenos kapines.

 

Ačiū  šio renginio organizatorei  LPKTS  Utenos filialo pirmininkei Jarūnei Kandratavičienei ir rėmėjams už puikų paminėjimą.  

 

 

Atgal