VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

AKTUALIJOS

2023.05.30. GEGUŽĖS MĖN. IŠANKSTINIS INFLIACIJOS ĮVERTIS, APSKAIČIUOTAS PAGAL SUDERINTĄ VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ (SVKI)

o   Išankstinis metinės (2023 m. gegužę, palyginti su 2022 m. geguže) infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 10,7 proc. Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų, įvairių prekių ir paslaugų, viešbučių, kavinių ir restoranų paslaugų kainų padidėjimas bei transporto prekių ir paslaugų kainų sumažėjimas.

o   Išankstinis vidutinės metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, gegužę sudaro 18,4 proc.

 

1 pav. Metinė ir vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, ir jos gegužės mėn. išankstinis įvertis

Procentai

 


 

* 2023 m. gegužės mėn. – išankstinis įvertis.

 

Išankstinio 2023 m. gegužės mėn. metinio infliacijos įverčio, apskaičiuoto pagal SVKI, kainų pokyčiai ir įtakos

 

 

 

¹ Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose  ECOICOP).

 

o   Išankstinis mėnesinis (2023 m. gegužę, palyginti su balandžiu) vartotojų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro –0,1 proc.

 

2 pav. Mėnesinis kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, ir jo gegužės mėn. išankstinis įvertis

Procentai

 


 

* 2023 m. gegužės mėn. – išankstinis įvertis.

 

2023 m. birželio mėn. išankstinį infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, įvertį skelbsime birželio 28 d.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 

Paaiškinimai

Infliacija – ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.

Pagal SVKI apskaičiuota infliacija – infliacija, apskaičiuota remiantis suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI), kuris skaičiuojamas vadovaujantis tarp Europos Sąjungos šalių suderinta metodika ir kuris leidžia palyginti bendrojo kainų lygio didėjimą Europos Sąjungos šalyse.

Suderintas vartotojų kainų indeksas – vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Išankstinio 2023 m. gegužės mėn. metinio infliacijos įverčio, apskaičiuoto pagal SVKI, kainų pokyčiai ir įtakos

Vartojimo prekių ir paslaugų kategorijos pagal ECOICOP¹

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose, ‰

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Didžiausia teigiama ir neigiama (–) įtaka, proc. punktais

2023 m. gegužės mėn., palyginti su 2022 m. gegužės mėn.

 

 

 

Kietasis kuras

14,1

64,5

+0,941

Mėsa ir jos produktai

51,1

17,4

+0,885

Elektros energija

25,3

41,1

+0,738

Duona ir grūdų produktai

32,8

22,2

+0,658

Pienas ir jo produktai, sūris ir kiaušiniai

40,9

15,2

+0,639

Automobiliai

24,5

21,2

+0,467

Daržovės

18,8

22,1

+0,454

Kiti asmens priežiūros prietaisai, reikmenys ir priemonės

24,6

18,4

+0,406

Restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugos

30,4

13,5

+0,405

Farmacijos gaminiai

34,3

10,5

+0,351

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai

12,9

26,3

+0,329

Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir remontui

21,5

13,9

+0,319

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės

13,8

20,0

+0,296

Dujos

10,3

32,5

+0,293

Valgyklų viešojo maitinimo paslaugos

11,6

25,5

+0,264

Asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

19,4

13,7

+0,258

Alus

14,6

16,0

+0,249

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai

11,3

23,8

+0,238

Kava, arbata ir kakava

9,9

24,0

+0,238

Apgyvendinimo paslaugos

9,2

23,9

+0,217

Žuvis ir jūros gėrybės

12,3

16,0

+0,185

Vandentieka

3,5

50,8

+0,181

Degalai ir tepalai

68,3

–20,9

–1,636

 

Atgal