VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

AKTUALIJOS

2024.02.22. Sandėlis

Nijolė Medelienė

 

Kur jis bus?  Bus buvusioje Rusijos imperijoje. Negali būti! Bet didieji pasaulio protai be atodairos kuria absurdiškus projektus.

Paklaidžiokime po sugriauto pasaulio erdvę.

Atrodo, kad pagrindinis karas bus tarp Kinijos ir Indijos.

Pavyko supjudyti Rusiją ir Ukrainą ir jie naikina vieni kitus

Kinija įvykių sūkury, Indija lyg nuošaly, bet JAV pagrindiniame politiniame poste „Kamala" - indė, Didžiojoje Britanijoje pagrindiniame politiniame poste indas R. Sunakas. Indijoje, Pakistane daugiausia gyventojų ir Kinijoje taip pat. Tai ten ir bus pagrindinis karas ir žmonių aukos bus didžiulės. O Rusija... Silpninama ne tik Ukraina, bet ir Rusija. Remiantis demokratiniais principais Rusijos milžiniškoje teritorijoje bus sandėlis - iškasenų, naftos, Uralo kalnų turtų, Sibiro. Ten nebus imperijos. Ten bus visko, bet federacinių valstybių nebus. Bus nepajudinamas vienetas, bet valstybės nebus. To sandėlio vedėju bus V. Putino gentainis. Juo nori būti mūsų Vytautas – „pasaulio valdovas", bet, atrodo, ne sandėlio vedėju, nes reikės dirbti - skaičiuoti, dėlioti, geriau būti sandėlio raktų laikytoju. Tame sandėlyje viskas bus parduodama ir perkama, ypač brangiai bus parduoti Uralo kalnai. Sibiras jau pradėtas pardavinėti. Dalis lyg perleista Kinijai. Nors Vakarai pasiuntė į Sibirą A. Navalną (neseniai kalėjime mirusį), kaip Vokietijos užstatą. Tyliai, rusai. Manėte su V. Putinu jūs esate padėties šeimininkai. Ne, rusai, ne jūs. Jūsų kosmopolitinis pasaulis bijo, kaip ir Ukrainos. Pavyko supjudyti Rusiją ir Ukrainą ir jūs naikinate vieni kitus. Jums, rusai, dar neišgaravo didybės manija, bet jūs nežinote kas numatyta. V. Putinas ne rusas. Jis klauso tik vieno šeimininko. Žydijos ir gal kiek masonų. Rusai, laukite savo lemties. Jūsų imperijoje švilpaus vėjai, nes sandėlio šeimininkai pardavinės viską. Žemę, orą, dangų, iškasenas, vandenį, istoriją, jus pačius. Ir kur dės turtus? Šiomis dienomis matome Islandijoje didelės Grenlandijos salos agoniją. Voros besitraukiančių gyventojų ir lava po asfaltu. Gyventojai nereikalingi, o sala bus žydijos gerai apsaugotu seifu stebimu iš kosmoso, kuriame bus saugomi visi pagrobti iš pasaulio turtai. Jums, rusai, nebaisu? Juk matote ką žydai daro su Palestina. Ateis tas siaubas ir pas jus.

Sakysite ir jūs, lietuviai, ne ką geriau turite. Ne ką. Mūsų beveik nėra. Turime jūsų, rusai, sandėlio raktų turėtoją, žydus-masonus. Mes naikinami, bet tuo pačiu mes naikiname V. Landsbergio atramą, nes jo atrama ir buvo lietuviai, kaip pašaipiai vadino mus visokiausi politologai – „patriotai - idiotai". Tie patriotai denacifikuojami, kaip ukrainiečiai. Ten per karą, pas mus kitaip, bet taip pat skaudžiai. Kiek mūsų liks, glausimės prie ukrainiečių, bet ne prie gyvenančių lietuviškose žemėse baltarusių. Vietoje to, kad tvarkytis pas save, baltarusiai ketina užlipti lietuviams ant galvų. Viskas tapo kažkodėl jų. Iš tų žemų vieninteliai jotvingiai gali į kažką pretenduoti. Devintajame amžiuje jie padėjo galvas už papročius, namus, senąją religiją. Ir ta religija nebuvo krikščionybė. Tai buvo Pagonybė. Slavai per naująją religiją pasiglemžė senąjį pasaulį ir žuvo didelė valstybė - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Liko jotvingių  didvyriškumo aidas, kurį gali gaudyti Baltarusija. Gal tą kažkiek supranta A. Lukašenka, bet nelaisvas jis, turi paklusti V. Putinui. Ir kas čia bus? Nieko. Čia numatyta Šiaurės Jeruzalė. Ir kaip čia bus? Taip ir bus, kad nieko nebus.

V. Landsbergis jau senas. Jaunos pamainos neturi. Jo šeimos ir anūko likimas tai B. Netanyahu likimas. Viskas jų ir tuo pačiu nieko. Tuščia, nyku, baisu, klaiku. Už viską reikia mokėti. Tą kainą jau moka „pasaulio valdovai".  Kokia ji bus?  Gal kaip visada.

 

Atgal