VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

01.02. Vienuolikos mėnesių centrinės valdžios deficitas – 651,7 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2021 metų sausio–lapkričio mėnesių centrinės valdžios deficitas siekė 651,7 mln. eurų ir sudarė 1,2 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per vienuolika šių metų mėnesių buvo 2 905,3 mln. eurų geresnis nei 2020 metų tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 3 557,0 mln. eurų deficitą.

2021 metų centrinės valdžios sausio–lapkričio pajamos buvo 14 887,5 mln. eurų, išlaidos – 15 198,1 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 341,6 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 59,8 proc. sausio–lapkričio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 32,6 proc. – socialinės įmokos. Per vienuolika šių metų mėnesių didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 59,5 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,3 proc. bei dotacijos – 10,2 proc.

Centrinės valdžios pajamos šių metų lapkritį siekė 1 350,8 mln. eurų, išlaidos – 1 351,2 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 112,7 mln. eurų. Šių metų lapkričio mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 113,1 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų lapkričiu, balansas buvo 450,2 mln. eurų geresnis. Lapkritį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (59,2 proc.) ir socialinės įmokos (34,6 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (57,2 proc.).

 

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus: Rezervinį (Stabilizavimo), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje ir valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

 Finansų ministerija

Atgal