VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

2022.03.24. Visada reikia palikti alternatyvą

Žygimantas Mauricas

Ekonomistas

Baltijos šalys ir Lenkija siūlo uždrausti Rusijos ir Baltarusios krovinių gabenimą kelių transportu*. Teisingas siūlymas, tik reikėjo jį įgyvendinti dar 2021 m. vasarą nelegalių migrantų krizės (hibridinio karo) metu, mandagiai pasiūlant visus krovinius tarp ES ir Rusijos vežti per Ukrainą. Tokiu būdu Rusija, pradėjusi karinę invaziją Ukrainoje, tą pačią akimirką būtų paradusi visus savo krovinių srautus t.y. įsivestų sankcijas pati sau. Tikėkimės, kad Europos Sąjungai pakaks ryžto priimti tokį sprendimą, nes kitu atveju tai būtų labai nesąžininga Ukrainos atžvilgiu, nes agresoriaus užpultoje Ukrainoje (dėl karinių veiksmų ir nuolatinių bombardavimų) kelių transporto srautai yra visiškai paralyžiuoti, o Rusijoje – vis dar ne. Tad agresorius (Rusija) kenčia mažiau nei jo auka (Ukraina), o turėtų būti atvirkščiai**.

Be to, uždraudus krovinių gabenimą iš esmės išsispręstų Rusijoje savo veiklą vis dar norinčių tęsti įmonių, tokių kaip „Renault“ (žr. vakar dienos įrašą) „zuikiavimo“ problema. Be abejo, visada reikia palikti alternatyvą, tad sulaukus Rusijos skundo, reikėtų mandagiai pasiūlyti visus krovinių srautus nukreipti per Ukrainą (būtų gera motyvacija kuo greičiau baigti Ukrainos invaziją). Įdomu tai, kad krovinių gabenimas tarp ES ir Rusijos/Baltarusios jau dabar stringa dėl masinių protestų prie Lenkijos-Baltarusios sienos (žr. nuotrauką ir reportažą https://www.youtube.com/watch?v=fibFtmmx_YM)

p.s. Rusija nuo 2014 metų Krymo okupacijos pradėjo sparčiai mažinti savo priklausomybę nuo krovininio kelių transporto paslaugų importo iš ES. Europos Sąjungos krovininio transporto paslaugų eksportas į Rusiją tarp 2014 ir 2020 metų sumažėjo 47%, o importas iš Rusijos – išaugo 14%, tad tarptautinės krovininio transporto paslaugų prekybos balansas su Rusija tapo neigiamu (-405 mln. eurų). Lietuvos krovininio transporto paslaugų eksportas į Rusiją tarp 2014 ir 2020 metų sumažėjo 55%, o importas iš Rusijos – išaugo 49%, tad tarptautinės krovininio transporto paslaugų prekybos balansas su Rusija taip pat tapo neigiamu (-66 mln. eurų). Šios krizės metu šios tendencijos dar paspartėjo, tad galimi papildomi nuostoliai ES transporto sektoriui dėl krovinių gabenimo į Rusiją ir Baltarusią uždraudimo nebus dideli.

Atgal