VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

2022.07.04.Sausio–gegužės mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–gegužės mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 26,6 proc. (1 311,1 mln. eurų) daugiau nei 2021 metais tuo pačiu laikotarpiu, kuomet didžiąją dalį laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai. Iš viso per sausio–gegužės mėnesius gauta 6 241,1 mln. eurų ir tai sudaro 43 proc. metinio pajamų plano. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 metams – 14 519,4 mln. eurų.

Į valstybės biudžetą gauta 5 012,6 mln. eurų, tai yra 25,5 proc. (1 017,5 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, kai didžiąją dalį laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 4 600,7 mln. eurų. Tai yra 951,2 mln. eurų arba 26,1 proc. daugiau nei 2021 metų sausio–gegužės mėnesiais. Toks ženklus pajamų iš mokesčių augimas, palyginti su praėjusiais metais, be kitų priežasčių, susidarė ir dėl to, kad tuo pačiu metu pernai didžiąją dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Pažymėtina, jog einamųjų metų sausio–gegužės mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų balandžio mėnesių, rezultatus.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 2 448,5 mln. eurų pajamų. Tai yra 544,8 mln. eurų (28,6 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–gegužės mėnesiais. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema 2021 metų palyginamoji bazė – pernai  tuo pačiu laikotarpiu vartojimas tik pradėjo atsigauti, o 2022 metais (visais mėnesiais) stebimas spartus PVM prievolės augimas. Be to, 2021 metų sausio–gegužės mėnesiais dalis mokesčių mokėtojų dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus, kai tuo tarpu  2022 metų sausio–gegužės mėnesiais šio mokesčio atidėjimai buvo grąžinami.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 2 001 mln. eurų. Tai 485,5 mln. eurų (32 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–gegužės mėnesiais dėl gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo bei reikšmingai išaugusios gyventojų GPM prievolės pagal metines GPM deklaracijas už 2021 metus.

Už visas akcizines prekes gauta 662,3 mln. eurų pajamų – 49,8 mln. eurų (8,1 proc.) daugiau nei 2021 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 metų gruodį–2022 metų balandį augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – etilo alkoholio, cigarečių, cigarų ir cigarilių, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 metų gruodį–2021 metų balandį degalų pardavimai buvo kritę dėl asmenų judėjimo apribojimų. Taip pat prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 metų kovo 1 dienos bei nuo 2022 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 288,4 mln. eurų, tai yra 55,7 mln. eurų (24 proc.) daugiau nei 2021 metais per tą patį laikotarpį dėl kovo mėnesį (suėjus avansinių įmokų terminui) 38,3 mln. (25 proc.) didesnių, nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, avansinio pelno mokesčio įmokų, bei metų pradžioje 32,6 mln. eurų didesnio sumokėto pelno mokesčio prie pajamų šaltinio.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 411,9 mln. eurų, tai yra 66 ,3 mln. eurų (19,2 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–gegužės mėnesiais.

2022 metų sausio–gegužės mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2022 m. planas*,

 mln. eurų

Pajamos per
2022 m. sausio-gegužės mėn., mln. eurų

Sausio-gegužės  mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 404,0

1 035,5

43,1

32,3

Pelno mokestis

1 419,1

288,4

20,3

24

Pridėtinės vertės mokestis

5 348,2

2 448,5

45,8

28,6

Akcizai

1 687,4

662,3

39,3

8,1

Kitos mokesčių pajamos

306,4

165,9

54,2

41

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

680,6

411,9

60,5

19,2

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

11 845,7

5 012,6

42,3

25,5

*Šių metų gegužės 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo patikslintos planuojamos gauti 2022 m. valstybės biudžeto pajamos.

Papildoma informacija:

Apie pajamų plano, kuris patvirtintas Finansų ministro įsakymu „Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius“  vykdymą Finansų ministerija informuos kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.

Atgal