VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

EKONOMIKA

2022.07.12. Beveik pusė privačių miškų savininkų svarbiausiu tikslu laiko apsirūpinimą mediena

Beveik pusė privačių miškų savininkų - 44 proc. - ūkinę veiklą miškuose vykdo norėdami apsirūpinti mediena savo reikmėms. Jie tai pažymėjo kaip labai svarbų tikslą. 81 proc. apklaustųjų kurui naudoja malkas, o 74 proc. šios rūšies kurą ruošia savo miško valdoje. Beveik trečdalis (29 proc.) respondentų labai svarbiu savo ūkinės veiklos miškuose tikslu laiko medienos pardavimą.

Aplinkos ministerijos užsakymu UAB „Eurosprendimai" atlikos privačių miškų savininkų apklausos duomenimis, vertinant miškų funkcinę paskirtį ir miškininkavimo tikslus, estetinę ir rekreacinę miškų reikšmę išskyrė 50 proc. respondentų, o gamtosauginę savo miškų svarbą ir biologinės įvairovės apsaugą paminėjo 39 proc. apklaustų miško savininkų.
Pasak Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriaus Valdo Vaičiūno, nors daugiau kaip pusė apklaustųjų (54 proc.) yra baigę miško savininkų kursus, dauguma jų planuoja tokius kursus lankyti ir ateityje. Beveik visi (94,62 proc.) respondentai nurodė, kad jiems trūksta vienokių ar kitokių žinių ūkininkaujant savo miško valdoje. Per pastaruosius trejus metus miškininkystės klausimais konsultavosi net 94,42 proc. apklaustųjų.
Apklausa patvirtino, kad miškų savininkai informacijos ir konsultacijos daugiausia kreipiasi į artimiausią miškų urėdiją (38 proc. respondentų). Į valstybės institucijas (Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas, Valstybinę miškų tarnybą) - 29 proc., miško savininkų asociacijas - 19 proc., privačius asmenis - 19 proc. Pažymėtina, kad populiariausiu informacijos apie privačių miškų tvarkymą paieškos šaltiniu tapo internetas. Tai nurodė 63 proc. respondentų.
Nemažai apklaustųjų teigė esą informuoti apie ES paramą, tačiau žinių apie paramą ūkininkaujant savo miško valdose stokoja. ES parama miškų ūkiams daugiausia pasinaudojo didesnių miško valdų savininkai - net 56 proc. respondentų, turinčių daugiau nei 20 ha, o 78,5 proc. planuoja naudotis ateityje. Tačiau ja menkai pasinaudojo mažesnių nei 5 ha valdų savininkai - tik apie 7 proc. Taip pat paaiškėjo, kad ES parama aktyviau naudojasi miško savininkų asociacijų nariai. Jie sudaro 61 proc. pasinaudojusiųjų ir 37,5 proc. planuojančiųjų tai daryti.

Deginta mediena, medinės ir klijuotos sijos
Atgal