VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

EKONOMIKA

07.12. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma didės nuo 72 iki 77 litų

Darius Čipkus

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojus naujam 850 litų minimalios mėnesinės algos dydžiui, keisis ir "Sodrai" mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos - jos didės nuo 72 iki 77 litų.

 PSD įmokų suma keičiasi tiems asmenims, kurie kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos mokėdavo arba už juos buvo mokamos 9 proc. PSD įmokos "Sodrai" nuo minimalios mėnesinės algos (individualią veiklą vykdantiems asmenims, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai bei individualių įmonių savininkams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams).

 Asmenų, kurie kas mėnesį mokėdavo arba už juos buvo mokamos 9 proc. PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos, iki liepos 31 d. PSD įmoka sudarydavo 72 litus, o nuo rugpjūčio 1-osios ji bus 77 litai.

 Individualią veiklą vykdantys asmenys ir individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV ir kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu už juos yra mokamos PSD įmokos, bet tik tuo atveju, kai jie dirba pagal darbo sutartis, yra pareigūnai ar valstybės tarnautojai, taip pat tais atvejais, kai jie gauna pensiją, šalpos kompensaciją. Tokiu atveju PSD įmokos nuo pajamų metinės sumos gali būti mokamos kartą per metus iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) termino paskutinės dienos.

 Veikiančių individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių PSD įmokos kas mėnesį gali būti nemokamos, jeigu jie iš individualios įmonės (ūkinės bendrijos) neišsiima asmeniniams poreikiams lėšų, kurios deklaruojamos VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ir tik tuo atveju, jeigu už juos yra mokamos PSD įmokos (jie dirba pagal darbo sutartis, yra pareigūnai ar valstybės tarnautojai, taip pat tais atvejais, kai jie gauna pensiją, šalpos kompensaciją).

 Tais atvejais, kai individuali įmonė ar ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Individuali veikla

Atgal