VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

2022.08.02. Šešių mėnesių centrinės valdžios balansas – 817,8 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–birželio mėnesių centrinės valdžios balansas, skaičiuojamas pinigų srautų principu, siekė 817,8 mln. eurų ir sudarė 1,3 proc. projektuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per pirmuosius šešis šių metų mėnesius buvo 1 444,1 mln. eurų geresnis nei 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu, kuomet buvo taikomi karantino ribojimai, kai jis sudarė 626,3 mln. eurų deficitą.

2022 metų centrinės valdžios pajamos sausį–birželį buvo 9 519,5 mln. eurų, išlaidos – 8 611,2 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 90,5 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 62,8 proc. sausio–birželio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 30,2 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 57,1 proc., dotacijos – 14,9 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,5 proc.

Centrinės valdžios pajamos birželį siekė 2 028,9 mln. eurų, išlaidos – 1 522,8 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 19,4 mln. eurų. Birželio mėnesio centrinės valdžios balansas siekė 486,7 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų birželiu, balansas geresnis 262,3 mln. eurų. Birželį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (72,2 proc.) ir socialinės įmokos (25,6 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (54,3 proc.).

 

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus: Rezervinį (Stabilizavimo), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje ir valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Lyginant šių metų duomenis su 2021 metų duomenimis, būtina įvertinti tuo metu taikyto karantino aplinkybę.

 

Atgal