VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

2023.02.22. Dabarties nebūtų be praeities

Žygimantas Mauricas

Ekonomistas

1918 metais atkurta Lietuvos valstybė buvo viena skurdžiausių Europoje, o taip pat gerokai skurdesnė nei Latvija ir Estija. Nenuostabu, nes Lietuva buvo agrarinė (1930-aisiais metais pramoninės prekės sudarė vos 5% viso Lietuvos eksporto (didžiąją dalį sudarė maisto prekės ir žaliavos), o Lietuvos importo struktūroje pramoninės prekės sudarė net 60%) , menkai urbanizuota (Tarpukario Lietuvoje beveik 80% gyventojų gyveno kaimuose. Didžiausi Baltijos šalių miestai pagal gyventojų skaičių 1930 metais buvo: Ryga (385 tūkst.), Talinas (138), Kaunas (105), Tartu (59), Liepoja (57), Daugpilis (45), Klaipėda (38), Jelgava (34), Narva (25) ir Šiauliai (24). Vilniuje gyveno ~195 tūkst. gyventojų, tačiau jis nuo 1920 iki 1939 m. priklausė Lenkijai) ir technologiškai nepažangi valstybė, o Lietuvos ekonominę padėtį blogino įtempti santykiai su kaimynėmis šalimis (Lenkija, Vokietija ir TSRS) bei tai, kad 1920 metais netekome savo sostinės Vilniaus

Visgi, nepaisant "žemo starto" ir nepalankių išorės aplinkybių, Lietuvos ekonomika tarpukario laikotarpiu buvo viena sparčiausiai augusių Europoje: skaičiuojama, kad Lietuvos BVP vienam gyventojui tarp 1924 ir 1938 metų išaugo nuo 37% iki 53% Vakarų Europos vidurkio (skaičiuojant pagal perkamosios galios paritetą, PGP), o tai buvo išties nemažas pasiekimas (Pagrindine Lietuvos užsienio partnere tarpukariu buvo ne Lietuvos kaimynės (Vokietija, Lenkija ar Latvija), o Didžioji Britanija). Deja, Lietuvos progresą sustabdė 1939 metais prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas bei po jo ilgus dešimtmečius trukusi sovietų okupacija. Visgi, atgavusi nepriklausomybę 1990 metais Lietuvos ekonomika, tarsi suspausta spyruoklė, šovė viršun ir šiuo metu Lietuvos BVP vienam gyventojui (skaičiuojant pagal PGP) jau siekia 85% Vakarų Europos vidurkio (Lietuva taip pat lenkia Latviją ir Estiją). Tad šiandien galime džiaugtis, kad Lietuva yra moderni, gana pasiturinti ir gerą reputaciją pasaulinėje ekonominėje ir politinėje arenoje užsitarnavusi valstybė. Tačiau dabarties nebūtų be praeities, tad nepamirškime padėkoti prieš 105 metus Lietuvos valstybę atkūrusiems ir auginusiems mūsų protėviams, kad šiandien gyvename laisvoje ir klestinčioje šalyje.

Atgal