VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

09.16. Lietuvos ornitologų draugijos ir Baltijos aplinkos forumo nuomonė dėl paukščių medžioklės Žuvinto biosferos rezervate

Rita Grinienė

Aplinkosaugos komunikacijos specialistė, Baltijos aplinkos forumo atstovė

Per pastarąsias dienas nuvilnijo daug jausmų sukėlusios diskusijos apie teisės aktuose atsiradusią „skylę“, leidžiančią šaudyti migruojančius paukščius Žuvinto biosferos rezervate. Tokia situacija mus, o taip pat ir platesnę gamtosaugininkų bendruomenę, stipriai papiktino, nors ir nenustebino (panašūs akibrokštai būdingi šiai Vyriausybei).

Penktadienio pavakare, Aplinkos ministerija pranešė, jog paukščių medžioklė Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje visgi yra negalima. Tiesa, šio draudimo teisinis reglamentavimas yra labai painus. Norėdamas susigaudyti biurokratiniuose brūzgynuose, medžiotojas turėtų susipažinti su Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos sprendiniais, kur 12 punkte nurodoma, jog saugant želmeninių ir baltakakčių žąsų sankaupų vietas reikia vadovautis kitais nuostatais. Kokie tie kiti nuostatai apibrėžia 10.3 punktas nurodydamas Vyriausybės 2004 metais tvirtintus „Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus“. Pastarajame dokumente greta visų kitų gamtosauginių ribojimų konkrečioms rūšims, atsiranda ribojimai juos medžioti. Painu, ar ne?

Žuvinto biosferos rezervato nuotr.

Toks teisinis reglamentavimas yra per daug painus ir neaiškus siekiant jo efektyvaus taikymo ir reikalavimų taisyklių išaiškinimo medžiotojams.

Toks medžioklės biosferos rezervate reguliavimas galimai pažeidžia teisėkūros aiškumo principą „<…> reiškiantį, jog teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas“ (LR teisėkūros pagrindų įstatymas, 3 str. 6 punktas).

Visgi, gerai jog draudimas galioja. Tai vertiname labiau kaip laimingą atsitiktinumą, nei nuoseklios vyriausybės aplinkosaugos politikos rezultatą. Džiugu, jog viešuose pranešimuose Aplinkos ministerija pripažįsta klaidą ir ketina įvesti daugiau aiškumo – ministro tvirtinamose medžioklės taisyklėse aiškiai įvardinti draudimą medžioti paukščius jų sankaupose migracijos metu (biosferos rezervate).

Primename, jog š.m. liepos 1 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą patvirtindama Žuvinto biosferos rezervato nuostatus. Šiuo nutarimu Vyriausybė siekia įteisinti neatsakingą ir moksliniais pagrindais nepagrįstą gamtos turtų naudojimą Žuvinto gamtiniame rezervate.  Toks nutarimas ne tik ignoruoja mokslinių tyrimų duomenis ir skaldo pilietinę visuomenę, bet ir faktiškai prieštarauja dabar galiojantiems Lietuvos įstatymams (Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymai).

Dar liepos 20 d. kreipėmės į Vyriausybę prašydami sustabdyti įstatymams prieštaraujantį nutarimą, tačiau iki šiol nesame gavę aiškaus ir motyvuoto atsakymo apie tai, kaip ketinama atsižvelgti į mūsų prašymą. 

Todėl pakartotinai raginame Vyriausybę atšaukti įstatymams prieštaraujamą nutarimą dėl Žuvinto biosferos rezervato nuostatų. Sveikiname Aplinkos ministerijos ketinimus papildyti medžioklės taisykles aiškiu reglamentavimu biosferos rezervate. Raginame tai atlikti kuo skubiau.

Taip pat primename, jog migruojančių paukščių sankaupos yra gyvybiškai svarbios sparnuočių išlikimui. Čia jie turi būti netrikdomi, kaupti maisto atsargas ir ilsėtis. Nuo to priklauso jų tolimesnės migracijos sėkmė. Deja, bet Lietuvoje vis dar yra tokių paukščių sankaupų, kur migracijos metu vykdomos medžioklės ir paukščiai yra trikdomi. Raginame principingai įvertinti šią žalą gamtai ir drausti medžioklę visuose paukščių sankaupų vietose rudeninės migracijos metu.

Atgal