VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

04.30. Iki 2030 m. šiltnamio dujų įmanoma sumažinti trečdaliu

Įgyvendinus planuojamas klimato kaitos suvaldymo priemones, Lietuvoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėtų 33 proc., skaičiuojant nuo 2005-ųjų – praktiškai tai yra 3 procentiniais punktais daugiau, nei numato dabar atnaujinama Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė (30 proc. mažiau ŠESD, palyginti su 2005 m.). Jeigu Lietuva nesiims ambicingesnių klimato krizės įveikos priemonių, transporto emisijos netgi po 10 metų vis dar tebeaugtų.

Iki 2040 m., lyginant su 2005 m., ŠESD emisijas tikimasi nukirpti 38 proc. Anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozės iki 2040 m. parengtos remiantis Nacionalinio energetikos ir klimato srities (NEKS) plane numatytomis esamomis ir planuojamomis ŠESD mažinimo politikos priemonėmis.

2050 m. Lietuva, kaip ir Europos Sąjunga, siekia tapti klimatui neutrali.

Atgal