VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

2023.01.18. Pateikta ataskaita apie klimato kaitos valdymą

Aplinkos ministerija kartu su Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybine miškų tarnyba, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir kitomis įstaigomis parengė Lietuvos 8-ąjį nacionalinį pranešimą apie JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) įgyvendinimą ir 5-ąją dvimetę ataskaitą.

Nacionaliniame pranešime galima rasti duoemnų apie Lietuvos išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų tendencijas 1990–2020 m. ir ŠESD prognozes iki 2040 m. visuose Lietuvos ūkio sektoriuose. Taip pat pateiktos prognozės, kaip keisis klimatas Lietuvoje iki 2100 metų.

Ataskaitoje apibendrinta pažanga, mažinant ŠESD emisijas bei tolesni veiksmai, kaip Lietuva įgyvendins ambicingus Paryžiaus susitarimo tikslus.

Pranešime numatoma, kad Lietuvoje iki 2100 m. bendra metinė oro temperatūra didės nuo dabartinių 7,3 °C dar 1,2–2,8 °C. Daugės karščio bangų ir tropinių naktų, pailgės augalų vegetacijos sezonas, o šaltų dienų sumažės.

Numatoma, kad toliau didės ir bendras metinis kritulių kiekis nuo dabartinių 684 mm – 42-98 mm, ypač žiemos sezonu. Baltijos jūros lygis tikėtina kils visą šimtmetį. Pakilimas svyruos nuo 22 cm iki 35 cm.

Šios prognozės remiasi projekto „ClimAdapt-LT“ metu atliekamų tyrimų rezultatais.

Pranešime taip pat yra duomenys apie Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendintus investicinius, su ŠESD kiekio mažinimu susijusius projektus ir Lietuvos teiktą paramą klimato kaitos švelninimo priemonių finansavimui besivystančiose šalyse įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Lietuvos 5-oji dvimetė ataskaita apibendrina pažangą, padarytą įgyvendinant ŠESD mažinimo įsipareigojimus pagal Kioto protokolą. Lietuvos parengtų ataskaitų tarptautinė JTBKKK ekspertinė patikra yra numatyta 2023 m. kovo mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal