VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

11 23. „Lietuvos kariuomenei -95“

Ričardas Simonaitis

Lietuvos skautų sąjungos tunto „VALDOVŲ RŪMAI“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės armijos generolo inžinieriaus Kazimiero Simonavičiaus-Simonaičio draugovės skautai sveikina Lietuvos kariuomenės eilinius karius ir vadus su 95-siomis atkurtos Lietuvos kariuomenės metinėmis ir linki visada būti pasiruošusiais apginti savo Tėvynę Lietuvą ir Europą.

Prieš dvidešimt trejus metus už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą kovojo visi Lietuvos piliečiai. Profesoriaus Vytauto Landsbergio vadovaujami, mes visi, t.y. visa Lietuva stojo prieš okupacinį sovietinį režimą. Du milijonai Lietuvos piliečių kovos ginklą pasirinko dainą. Su daina naikinome sovietinio režimo grandines. Tai pavyko labai originaliai. Visam judėjimui vadovavo profesorius Vytautas Landsbergis. Jo diplomatiniai gebėjimai atvedė Lietuvą prie didžiosios pergalės. Be vieno šūvio iš Lietuvos turėjo pasitraukti šimtai tūkstančių iki dantų apsiginklavusių sovietinių karių. Nugalėjome nors neturėjome nė vieno šautuvo. Vedė mus tik profesoriaus Vytauto Landsbergio kovinė drąsa ir dvasia. Didžiausias mūsų kovos ginklas buvo daina. Ir mes nugalėjome, nors buvo ir tokių, kurie šaipėsi iš mūsų. Išties, galima sakyti, kad įvyko stebuklas kokių pasaulyje beveik nebūna.

Drakonas, kurį per šventes Vilniuje raketomis iškeldavo į vakaro dangų

Šiandien mūsų armijos gretose net penkiolika tūkstančių gerai apginkluotų karių, kurie saugo ne tik Lietuvos valstybinę sieną, bet sieną ir visos Europos. Lietuva ir viso pasaulio dori piliečiai didžiuojasi mūsų pergalėmis, didžiuojasi profesoriumi Vytautu Landsbergiu, kuris nebūdamas kariškiu, o būdamas tik muzikas, sugebėjo pakreipti mūsų kovinę dvasią pergalės linkme. Kovine dvasia Vytautas Landsbergis sugebėjo užkrėsti ir viso pasaulio galingiausių valstybių vadovus ir nukreipti juos prieš blogio imperiją-sovietų sąjungą. Didžiuotis tuo galime visi. O iš kur atsirado tokia galinga visų mūsų piliečių kovinė dvasia? Kaip ji susiformavo, kas ją mumyse suformavo, kad sugebėjome taip vieningai ir galingai save išreikšti pasaulyje. Manau, kad mus veikia istorinė praeitis, kuria gyvename. Kiekvienas mūsų tuo labai didžiuojamės. Neveltui poetas Vincas Kudirka dar XIX amžiuje savo poezijoje „Tautinė giesmė“ rašė „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semias“.

Daugiapakopės raketos veikimo principas

Iš tikrųjų taip ir yra. Mūsų dvasią stiprino ir stiprina boksininkų Algirdo Šociko ir Ričardo Tamulio pergalės Kauno, Europos ir pasaulio ringuose. Fenomenalios mūsų sportininkų pergalės krepšinio aikštelėse Šarūno Marčiulionio bei Arvydo Sabonio asmenyse. Jų kovinė dvasia ir sugebėjimai laimėti, suprantama, stimuliavo ir mūsų dvasią. Jų odisėjos pasaulio krepšinio aikštelėse veikė kiekvieną iš mūsų. O jų pačių kovinę dvasią, manau, stiprino mūsų didžiųjų kunigaikščių karinės pergalės. Ypač ryški Vytauto Didžiojo pergalė Žalgirio mūšyje prieš didžiausią tų laikų Lietuvos priešą kryžiuočių ordiną 1410 metais liepos 15 dieną .

O jeigu dar prisimintumėme Salaspilio mūšį prie Rygos, kur LDK Lietuvos kariuomenė, vadovaujama armijos generolo Katkevičiaus, nugalėjo švedų kariuomenę, kuri tuo metu viršijo lietuvių kariuomenę net septynis kartus. Kokio sumanumo reikėjo turėti vadui, kad įveikti tokį stiprų iki dantų apsiginklavusį kovos darinį. Tai buvo, išties, sunkios, daug aukų kainavusios kovos, tačiau tai buvo pergalės, istorinės pergalės.

 Dar vieną malonę istoriją, švenčiant Lietuvos kariuomenės 95-rių metų sukaktį, derėtų prisiminti.

Prie Chotimos (Ukrainos TSR) 1673 m. lapkričio 11 d. Lietuvos DK ir Lenkijos daliniai sumušė Turkijos kariuomenę

 1650-taisiais metais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės armijos gretose darbavosi generolas inžinierius, žemaitis bajoras, Kazimieras Simonavičius-Simonaitis. Tais pačiais metais, gyvendamas Amsterdame, lotynų kalba parašė knygą “Didysis artilerijos menas”.Joje rašė apie pakopines raketas ir jos veikimo principus. O 1673 metais lapkričio 11d. šios raketos jau buvo pirmą kartą panaudotos prie Chotimos (Ukraina) prieš turkus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos daliniai visiškai sutriuškino Turkijos kariuomenę

Metams bėgant šis veikalas buvo išverstas į prancūzų, vokiečių, anglų, rusų ir net lenkų kalbas. Šiandien šis veikalas vadinamas viduramžių technikos stebuklu. Vilniaus universitetas pelnytai gali didžiuotis šio veikalo pasirodymu. Kazimieras Simonavičius-Simonaitis mokslus buvo baigęs Vilniaus universitete. Šiandien visa Lietuva gali didžiuotis, kad žemaičių bajoras, pirmasis pasaulyje sugebėjęs sukurti pakopines raketas, kurių pagrindu šiandien yra kuriamos šiandieninės galingos raketos, kurios į kosmosą nuskraidino pirmąjį žmogų Jurijų Gagariną, o vėliau šis aparatas nuskraidino į mėnulį ir pirmąjį žmogų.

LDK armijos generolas inžinierius Kazimieras Simonavičius-Simonaitis, pakopinių raketų kūrėjas

 Švenčiant atkurtos Lietuvos kariuomenės 95-rių metų sukaktį, manau, kad šventė bus įdomi ne tik kariškais paradais ir dūdų orkestrais, bet ir naujais pasiekimais karinėje ginkluotėje. NATO, nors mūs ir saugo, bet mes lietuviai saugome ir pačią NATO struktūrą, tuo pačiu saugome ir visą Europą. O Europą nuo totorių antpuolių Lietuvos kariuomenė saugojo ne vieną šimtmetį.Manau, kad saugoti Europą aktualu ir šiandien. Lietuvos kariuomenė tai daryti gerai moka.

Atgal