VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2020-10-27
Rašytojo, istoriko doc. dr. Algirdo Kavaliausko šį rudenį išleistoje knygoje „Išlikti savimi“ spausdinama publicistika, bibliografija. Plačiau
2020-10-26
Tradiciniame Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos renginyje gausiai susirinkusiems į Adomo Mickevičiaus biblioteką nariams ir svečiams buvo pristatytas „Vingio“ kasmetinis, jau 10-asis,  literatūros ir meno almanachas. Susirinko kūrybingi žmonės, dainų ir poezijos mylėtojai. Plačiau
2020-10-23
Neseniai vilnietis skulptorius Robertas Guoba sukūrė originalų lietuviškosios žurnalistikos pradininko Johano Ferdinando Kelkio medalį. Čia iniciatyvą parodė Lietuvos žurnalistų sąjunga, kurios Klaipėdos skyrius įsteigė naują apdovanojimą – J. F. Kelkio medalį. Plačiau
2020-10-22
Spalio 15 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje pristatyta gydytojos onkologės, chirurgės, mokslininkės dr. Laimos Bloznelytės-Plėšnienės knyga „Mėnulis ir užuolaida“ (I dalis). Kaip pristato pati autorė: „Tai, kas liko po autocenzūros“. Plačiau
2020-10-19
Aš – beržas. Lietuviškas beržas. Su plieno Dalgiu Ant peties. (Paulius Širvys) Plačiau
2020-10-18
Istorikas publicistas Juozas Brazauskas seniai besidomintis Šveicarija ir jos ryšiais su Lietuva, artėjant abiejų valstybių diplomatinių santykių užmezgimo 100-čiui ir diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečiui (2021) Plačiau
2020-10-12
Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda„Juozas Kumpis – pirmasis Nepriklausomos Lietuvos lakūnas , žuvęs kovose už nepriklausomybę“, skirta karoaviatoriaus Juozo Kumpiožūties 100-osioms  metinėms paminėti. Nepriklausomybės kovose (1918-1923) gana aktyviai dalyvavo ir Lietuvos karo aviacija.Leitenantas Juozas Kumpis visiems laikams įėjo į istoriją kaip pirmasis lietuvių lakūnas paaukojęs gyvybę kovoje už nepriklausomybę. Plačiau
2020-10-02
Be Tavęs... Kas pavedės prie knygos, kas suteiks atradimo džiaugsmą, kas sustiprins ieškojimų viltį... Plačiau
2020-10-02
Tai iš Rėklių k. (Panevėžio r.) kilusios daktarės docentės Reginos Kuzmaitės-Norkevičienės atsiminimų fragmentų knyga, kurią išleido „Homo liber“ leidykla. Parašyta rimtu akademiškiu tonu, jautriai ir ramiai, be piktų žodžių, negražinant to, kas buvo išgyventa, kuo džiaugtasi ir nelabai... Plačiau
2020-10-02
Vasarą Nida panaši į milžinišką kruizinį laivą, kurio deniuose kiaurą dieną laksto tūkstančiai poilsiautojų – nuo vieno borto pamarį, prie kito – pajūrį ir atgal, o vakarop, vėl – saulės palydėti...  Plačiau
2020-10-01
Filomena Linčiūtė Vaitiekūnienė gimė Žemaitijoje, vėliau su tėvais persikėlė į Vilnių, 1965 metais baigė Dailės akademiją, kur mokėsi scenografijos meno. Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1967 metų. Plačiau
2020-09-30
Prie kiemo vartų stoviniavo vasara, ruduo rankose laikė dažų paletę, kompiuterio darbalaukyje dar ilgokai gulėjo parengtas interviu. Reikėjo, kad viskas susigulėtų... Plačiau
2020-09-26
„Varpas“ – tai pirmoji Lietuvoje privati leidykla – akcinė spaudos bendrovė, sukurta dar sovietmečio agonijos laikais 1989 m. Kaune. Leidyklos steigėjai buvo žinomi žurnalistai Povilas Antanas Kaunas ir Romualdas Neimantas, o netrukus į jos veiklą įsijungęs ir Juozas Kundrotas.  Plačiau
2020-09-25
Aną penktadienį, saulėtą, prabėgusios vasaros atšvaitais margą Vilniaus senamiestį sudrebino patrankos šūvio griausmas. Gal vėl Napoleono kariai užplūdo miestą? Plačiau
2020-09-24
1940 metais lietuvių tauta tapo ir fiziniu, ir politiniu sovietinių okupantų įkaitu. Įkaitais, beje, tapo ir tie, kurie ir realiai stojo okupantų pusėje, padėjo įkurti bei įtvirtinti jų valdžią.  Plačiau
2020-09-18
Gražią šeštadienio dieną lietuvių literatūros klasiko, tautos švietėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime vėl vyko tradicinis respublikinis renginys, pavadintas skambiu žodžiu – „Vaižgantinės“. Į Malaišius suvažiavo svečiai iš Vilniaus ir Kauno, Utenos ir Anykščių, Kavarsko ir Svėdasų...  Lietuvos žurnalistų sąjungos dėka į šventę turėjo progos atvykti ir nemažas vilniečių žurnalistų būrys.  Plačiau
2020-09-11
Gudų girią išgarsino didysis Lietuvos gamtininkas Tadas Ivanauskas. Pavasariškai skaidri, dainuojanti paukščių giesmėmis, vasarą šlamanti drevinių bičių dūzgesiu, rudenimis tviskanti uogienojais, baltais pusnynais apšarmojusi žiemos pasakos metą, Gudų giria prakalbino gamtininką dar vaikystėje.  Plačiau
2020-09-04
Ežeras – ešerio sapnas, ežeras – debesies aitvaras, ežeras – nakties gelmė, ežeras - vėjo brolis. Bet visi ežerai – mūsų lūkesčių taurės. Plačiau
2020-09-01
Kad ir ką berašytų Jonas Laurinavičius literatūrinės kraštotyros temomis, jo rašiniuose visų pirma jaučiama žurnalisto ranka. Jis stengiasi į aprašomus žmones, įvykius, istorinius faktus ne tik savaip, savitai pažiūrėti, bet ir pateikti medžiagą intriguojančiai, kartais netgi su detektyvo prieskoniais. Tai iliustruoja ir dauguma jo esė, sudėtų į knygą „Ąžuolai žalieji“ (2020), kurią išleido „Naujojo lanko“ leidykla. Plačiau