VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

06.04. Sąjūdžio susikūrimo dieną prie Seimo – mitingas „Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją“

Birželio 3 dieną, Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje vyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės Grupės susikūrimo dienos minėjimas-mitingas, skirtas Sąjūdžio vertybėms ir siekiams prisiminti ir priminti „Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją“.

„Prieš 33 metus, birželio 3 dieną, buvo įteigta 35 žmonių Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurios susikūrimas ir tapo oficialia Lietuvos Sąjūdžio pradžia. Tuomet Tauta pakilo ir susitelkė kovoti dėl savo laisvės, dėl savo tautiškumo, dėl savo kalbos, istorijos ir tradicijų. Akivaizdu, kad šiandien Lietuvai ir vėl reikia naujo sąjūdžio. Tuomet kovojome vardan savo šalies laisvės ir nepriklausomybės nuo Sovietų okupacijos.

Mitingą prie Seimo surengė tautininkai.Jono Česnavičiaus nuotraukos

Šiandien vėl turime telktis ir pakilti naujam vertybiniam sąjūdžiui už prigimtinę šeimą, už Konstituciją, už tautines, tradicines vertybes, už lietuvių kalbą, už istorinę atmintį, už žodžio laisvę ir jų išsaugojimą.“ – sakė vienas iš mitingo rengėjų, Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N. Puteikis.

„Tuomet, prieš 33 metus, prasidedant Sąjūdžiui nejautėme baimės. Buvo tik džiaugsmas ir pakili nuotaika, nes pasirinkome teisingą, prasmingą kelią, kuriuo norėjome eiti, kuriuo norėjo eiti Lietuva. Kvietėme, agitavome, drąsinome žmones telktis ir vienytis bendram tikslui. Ir mums pavyko. Pavyko todėl, kad sugebėjome žmones išlaisvinti iš baimės jausmo. Kiekvienas, kuris tuomet prisidėjo prie Sąjūdžio veikė ne todėl, kad buvo gavęs kažkokius nurodymus, o jungėsi vedini sielos šauksmo. Džiaugiuosi, kad man teko garbė būti vienu iš Sąjūdžio iniciatorių,  – kalbėjo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių G. Songaila.

Atgal