VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

09.09. Prezidentas susitiko su Seimo valdybos nariais

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį, prieš prasidedant Seimo rudens sesijai, susitiko su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen ir Seimo valdybos nariais. 

Prezidentas, palinkėjęs Seimo pozicijai ir opozicijai konstruktyvaus darbo, išreiškė lūkestį, kad, spręsdamas aktualiausius politinės darbotvarkės klausimus, Seimas neužmes strateginių, ilgalaikei valstybės raidos perspektyvai būtinų reformų.

Valstybės vadovas priminė savo teisėkūros iniciatyvas, kurios jau yra pradėtos svarstyti Seime, kurių tolesnio svarstymo ir priėmimo Prezidentas tikisi rudens sesijoje. Tai Gyventojų pajamų įstatymo pakeitimo projektas, numatantis neapmokestinamąjį pajamų dydžio padidinimą nuo 400 iki 450 Eur, Viešųjų pirkimų įstatymo paketas, numatantis jų centralizavimą ir profesionalumo skatinimą, Teisėkūros pagrindų įstatymo papildymo projektas, kuriuo siekiama išsamiau reglamentuoti teisės aktų projektų poveikio aplinkai ir klimato kaitai vertinimą, Teismų įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų pakeitimų paketas, kuris pagerintų asmenų teisės kreiptis į teismą dėl valstybės, institucijų veiksmų ar neveikimo įgyvendinimą, leistų užtikrinti ekonomiško proceso standartus.

Prezidentas pristatė ir naujas savo teisėkūros iniciatyvas, kurių registravimas numatomas artimiausioje ateityje: Baudžiamojo kodekso pakeitimo projektą, kurio tikslas – apibrėžti, kas laikoma didele žala, kuomet padaroma žala aplinkai, taip pat socialinę dimensiją aukštajame moksle įtvirtinančius Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus.

Šalies vadovas išreiškė viltį, kad Seimas artimiausiu metu priims Referendumo įstatymą ir ištaisys netoleruotiną padėtį, kai konstitucinė piliečių teisė yra likusi be įstatyminio reguliavimo, taip pat lūkestį, kad Seimas priims spartesnio senatvės pensijų indeksavimo mechanizmą.

Prezidentas iškėlė būtinybę priimti ir savivaldai svarbius sprendimus – priimti Konstitucijos pataisą dėl tiesioginių merų rinkimų ir įgyvendinti pernai partijų pasirašytą memorandumą dėl savivaldos finansinio savarankiškumo didinimo.

Aptariant kitų metų valstybės biudžetą Prezidentas pabrėžė savo kertinius lūkesčius, kad išlaidos gynybai siektų 2,1–2,15 proc. BVP, kad būtų skirti reikalingi ištekliai vykdant naujausią partijų susitarimą dėl švietimo, taip pat atkreipė dėmesį į viešojo sektoriaus darbuotojų padėtį.

Prezidento komunikacijos grupė

 

Atgal