VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

2022.05.08.Legendinio žurnalisto ir redaktoriaus V. Gedgaudo premija įteikta jo tėviškėje Mažeikiuose

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Mažeikiuose įteikta legendinio žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo premija.  Ši garbinga premija šiemet skirta Audronei Kosciuškienei ir Justinui Lingiui už TV laidų ciklą „Viltis abipus Atlanto“.

Vidurdienį Mažeikių krašto muziejuje atidaryta V. Gedgaudui skirta paroda „Laiko sūpuoklėse“, kuruojama V. Gedgaudo premijos laureatės Vilniaus universiteto docentės dr. Jolantos Mažylės. Vėliau pristatytas šiemetinės premijos laureatų filmas „Viltis abipus Atlanto: žurnalistas Vytautas Gedgaudas“. Iškilmingame minėjime įteikti Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos apdovanojimai.

Minėjime perskaitytas prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas žurnalistams, kultūros darbuotojams, kalbos ir knygos mylėtojams.

„Labai simboliška ir prasminga, kad šiemet šią dieną švenčiama legendinio žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo tėviškėje Mažeikiuose. Gimtinėje žmogaus, kurio vardu Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų asociacija paskelbė 2022-uosius metus.

(...) Tikiu, kad Vytauto Gedgaudo – erudito, aukštos kultūros ir tolerancijos žmogus, asmenybė – iki pat šių dienų įkvepia žurnalistus. Ne veltui kasmet už turiniu ir forma išsiskiriančius darbus skiriama jo vardo premija yra vienas svarbiausių ir garbingiausių žiniasklaidos apdovanojimų Lietuvoje“,– be kita ko sakoma šalies vadovo sveikinime.

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos sprendimu šiemet Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas surengtas V. Gedgaudo gimtuosiuose Mažeikiuose. Tai tarsi V. Gedgaudo dvasinis sugrįžimas į tėviškę, kurią paliko daugiau nei prieš aštuonis dešimtmečius, 1939-ųjų vasarą, Antrojo pasaulinio karo išvakarėse.

LŽS ir NŽKA 2022-uosius žurnalisto Vytauto Gedgaudo metais paskelbė siekdamos deramai pagerbti V. Gedgaudo darbus atkurtai Lietuvai jo gimimo 110-ųjų metinių proga. Tai padaryta įvertinus žurnalisto ir ilgamečio tautinės minties JAV lietuvių laikraščio „Dirva“ vyriausiojo redaktoriaus V. Gedgaudo indėlį puoselėjant profesionalios žurnalistikos skatinimą. Jis paskyrė asmeninių lėšų fondui, kuris ir tapo pagrindu kasmet skiriamai jo vardo premijai.

Nuo 1997 metų V. Gedgaudo premija yra Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos kasmetinė premija. Ji skiriama žurnalistams už išskirtinius spaudos, radijo, televizijos, interneto ir fotožurnalistikos darbus.

Amžininkų atsiminimuose dažnai pabrėžiamas V. Gedgaudo akiračių platumas. Nors Antrojo pasaulinio karo metu jis buvo patyręs karo kautynių ugnį, o pokariu kaip žurnalistas stebėjęs pasaulinio masto įvykius, lėmusius XX amžiaus istoriją, V. Gedgaudas išliko paprastas, atsakingas žmogus, atliekantis savo pareigas tyliai ir su giliu pasišventimu.

Pasak LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkės J. Mažylės, V. Gedgaudą galima vadinti žurnalistikos idealistu.

„Jis buvo žmogus ne sau, o idėjai. Žurnalistas, rašytojas, redaktorius, likimo ir karo audrų nublokštas gyventi toli nuo Lietuvos, visą savo gyvenimą paskyrė Tėvynei ir savo tėvynainiams. Artimųjų liudijimu, tylus ir ištvermingas savo užmojuose bei darbuose Vytautas Gedgaudas turėjo aiškias gaires ir tikslus savo gyvenime. Tai – pagarba žmogui ir laisvos Tėvynės idėja“, – sakė J. Mažylė.

 

Atgal