VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

NAUJIENOS

2022.05.27.Vadinkime daiktus savais vardais: Seime duodami kyšiai be jokių skrupulų

Vidmantas Martikonis

 

Ar kas nors žinote, kaip lošimo namai Lietuvoje yra susiję su Gegužės 1–os paskelbimu nedarbo diena? Nebūtų įvestas laisvadienis Tarptautinės darbo dienos proga, nebūtų ir legalių lošimo namų Lietuvoje.

Kažkada seniai Seimo liberalai įvykdė politinius mainus su Seimo socdemais, ir susitarė palaikyti vieni kitų įstatymų projektus.

Tu man, aš tau. Ir abiems gerai. Akivaizdi korupcijos logika. Už kurią paprastiems veikėjamas yra keliamos bylos, tik kai tai daro partijos, kažkodėl vadinama politiniais mainais arba kompromisų paieška.

Anksčiau Seimo partijos tai darydavo tyliai, labai to neafišuodamos. Šių dienų Seime tai tapo tokia kasdienybė, kad barteriniai mainai tarp politikų nebėra jokia paslaptis. Daroma viešai, mėginant tai pateikti, kaip normalų politinį procesą.

Seime svarstomas partnerystės įteisinimo klausimas. R. Danisevičiaus nuotr.

Tokius turgaus principus žmonės priima, kaip gyvenimo normą. Tačiau tai yra visiškai nenormalu. Nepaisant to, kad patys politikai tokius kyšius vadina politinėmis derybomis ar politiniais kompromisais. Mobingą darbe irgi galima vadinti reiklumu. Tačiau nuo to jis netampa legalus.

Kyšiai Seime dalinami vienas kitam tada, kai reikia surinkti reikiamą balsų kiekį, pavyzdžiui, balsuojant už valstybės biudžetą. Tada iš anksto sutariama palaikyti vieni kitų pasiūlymus, kad balsuojant už visą įstatymą užtektų balsų. Ir vėl, tu man, aš tau. Ranka ranką plauna.

Jeigu Susisiekimo ministerijos valdininkas Aplinkos ministerijos valdininkui padeda parūpinti leidimą nemokamai keltis per Kuršių marias, o šis atsidėkodamas padeda susitvarkyti statybos leidimą Susisiekimo ministerijos valdininkui, tai yra korupcija, ir jie abu atsidurs teismo suole. Tačiau, kai lygiai tie patys sandoriai vyksta LR Seime, tai jau nebe korupcija, o politinis procesas. Kodėl?

Kai kas galėtų pasakyti, kad politiniai kyšiai neturi materialios vertės, kas yra labai abejotina. Bet netgi jeigu taip, Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę ir už nematerialius kyšius. Ir tokių suformuluotų kaltinimų iš prokurorų pusės mes jau esame girdėję.

Šiomis dienomis politiniai kyšiai Seime liejosi laisvai, svarstant Civilinės sąjungos įstatymą. Mažieji valdančiosios daugumos partneriai didžiųjų partnerių paramą partnerystės įteisinimui išmainė į Valstybės vadovo statuso suteikimą profesoriui.

Tie, kas bandė prieštarauti tokiems mainams ir turėjo savo nuomonę, buvo verčiami paklusti susitarimui. Spaudimą ir gąsdinimą nepaklusniems Seimo nariams matėme viešai. Apie tai, kad Seimo nario mandato niekas nesaisto ir jis veikia nepriklausomai, net nebereikėtų šnekėti po tokių svarstymų.

Deja, valdančiosios daugumos laisviečių šantažas ir pažadai atiduoti balsus ten, kur bus naudinga didiesiems koalicijos partneriams, šį kartą suveikė. Po pirmo balsavimo partnerystės įteisinimui pritarta. Žodį „deja“, rašau ne todėl, kad būčiau labai prieš šį įstatymą, o todėl, kad tokiais gariūniškais metodais priimti įstatymai vargu ar reikalingi visuomenei.

O dar labiau gaila, kad dvigubi standartai mūsų valstybėje yra tapę norma. Už politinius kyšius Seime niekas nesiruošia bausti. O politikai, mainydami sau naudingus įstatymus, labai dažnai nutolsta nuo savo rinkiminių pažadų ir eilinį kartą nuvilia savo rinkėjus. O paskui pyksta ir dejuoja, kodėl žmonės jų taip nemyli.

 

 

Atgal