VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2014-02-04
Vasario 2 d. į Bernardinų bažnyčią rinkosi Lietuvos skautai atiduoti pagarbą prieš šimtą septynerius metus gimusiam skautui Pranui ŽIŽMARUI. Jo atminimui skautas kunigas Juozapas Marija Žukauskas iš Skautijos aukojo šventas mišias Plačiau
2014-01-31
Plačiau
2014-01-24
Vilniuje, Karininkų ramovėje panevėžiečių klubas „Nevėžis“ surengė vakarą, skirtą Lietuvos karininkui, diplomatui, paskutiniam tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministrui, vertėjui Juozui Urbšiui (1896–1991) atminti. Renginyje dalyvavo J. Urbšio brolio vaikaitis, Seimo narys  Povilas Urbšys, dainavo Lietuvos edukologijos universiteto vokalinis kvartetas, profesorius Antanas Kiveris. Plačiau
2014-01-17
,,Lietuvių tautos 1990- ųjų kovo 11-ąją atgautą Nepriklausomybę kaip įmanydamas gniaužęs sovietų okupantas, nepraėjus nė metams - 1991-ųjų sausio 13-ąją parodė savo tikrąjį veidą - ginklu užpuolė į laisvę besiveržiančią jauną Lietuvos valstybę. Plačiau
2014-01-17
Sausio 13 dieną Baisogalos mokyklos-darželio bendruomenė prisijungė prie kasmetinės, jau tradicija tapusios pilietinės akcijos ,, Atmintis gyva, nes liudija“. Plačiau
2014-01-10
Sausio 16 d. minėsime pirmąsias metines, kai į Viešpaties Dievo namus iškeliavo uolus Lietuvos Katalikų Bažnyčios tarnas kunigas Algimantas Keina. Plačiau
2014-01-10
Plačiau
2014-01-08
Vienas iš Lietuvos ginkluoto partizaninio pasipriešinimo pradininkų, Lietuvos laisvės armijos (LLA) įkūrėjas ir vadas Kazys Veverskis gimė 1913 m. gruodžio 9 d. Kauno aps., Veliuonos vls. Kalvių k., ūkininkų šeimoje. Plačiau
2013-12-11
Tilto g. 12, Vilnius.  Dabar daugelio praeinančių pro šį namą žvilgsnis “sustos” ties š.m. gruodžio 7 d. atidengta atminimo lenta, skirta prof. kun. Petrui Kraujaliui, 11 metų (1922 - 1933) ėjusiam Lietuvių švietimo draugijos  “Rytas”  pirmininko pareigas. Plačiau
2013-11-23
2008 m. gruodžio pradžioje nutilo gyvas Sigito Gedos balsas. Netekome ne tik genialiai talentingo Poeto, ne tik vertėjo, ne tik doro tautiečio, ryžtingo sąjūdiečio, netekome nuoširdaus, patikimo bičiulio. Tarsi po netikėto sprogimo ne vieno krūtinėje atsivėrė tuštuma, kurią vargu ar įmanoma bus  užpildyti. Per anksti mus aplankė kūrybiškai dvasinė netektis... Plačiau
2013-11-23
2013 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 17.00 val., minint 1932–1933 metų Ukrainos holodomoro 80-ąsias metines, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta dokumentinė paroda „1932–1933 metų Holodomoras Ukrainoje – Ukrainos tautos genocidas“. Plačiau
2013-11-05
Lapkričio 1 dieną atsisveikinome su skulptoriumi ir fotomenininku Vladu Vildžiūnu. Iš pradžių prie Jeruzalės bažnyčios, šventoriuje. O po Šv. mišių ir Vilniaus Jeruzalės kapinėse. Tai buvo dieną, o vakare per Info TV kanalą jau galėjome pamatyti kolegų Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus sukurtą filmą apie Vlado Vildžiūno kūrybą ir gyvenimą. Liko liūdinti jo žmona dailininkė Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė, duktė žurnalistė Liudvika Vildžiūnaitė-Pociūnienė ir du sūnūs - dokumentinio kino režisierius ir operatorius Domantas Vildžiūnas bei dailininkas skulptorius, iliustratorius Kunotas Vildžiūnas. Plačiau
2013-10-31
Žymus Lietuvos skulptorius, fotografas, visuomenės veikėjas Vladas Vildžiūnas gimė Dabužiuose (Anykščių r.), baigė Anykščių mokyklą, vėliau – studijas tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute, nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Sukūrė paminklinių skulptūrų (M. K. Čiurlioniui Druskininkuose, L. Stuokai-Gucevičiui Vilniuje ir kt.), monumentalių dekoratyvinių skulptūrų („Trys karaliai“, „Lietuviška baladė“, „Barbora“ ir kt.) ir daug kitų žymių ir reikšmingų kūrinių. 2012 m. už gyvenimo nuopelnus, taip pat moderniosios nacionalinės kultūros vizijos įkūnijimą ir laisvosios dvasios kultūros židinio puoselėjimą apdovanotas  Vyriausybės kultūros ir meno premija bei  Nacionaline kultūros ir meno premija. Plačiau
2013-10-31
Dailininkas gimė 1948 m. Vilniuje. 1973 m. baigė Valstybinį dailės institutą, skulp­tū­ros specialybę. Parodose dalyvavo nuo 1974 m., nuo 1978 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dešimtį metų (1998–2008) – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas, ilgametis Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys, ėjo Lietu­vos meno kūrėjų asociacijos viceprezidento ir Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos viceprezidento pareigas. Plačiau
2013-10-30
Lapkričio 1 – 2 dienomis, kai minimos Visų šventųjų diena ir Vėlinės, artimieji visoje Lietuvoje prisimena mirusius šeimos narius, gimines ir draugus, lanko ir tvarko jų kapus. Tuomet kaip niekada matyti, kur amžino poilsio atgulę tie, kurių nebėra kam lankyti. Tarp tokių neretai atsiduria ir atkurtos Lietuvos valstybės karių savanorių kapai. Būdami artėjančio Lietuvos valstybės šimtmečio akivaizdoje, turime progą ir pareigą prisiminti savo valstybės didvyrius ir susirūpinti jų atminimu. Plačiau
2013-10-28
2013 m. spalio 30 d.(trečiadienį)Lietuvos Sąjūdžio Kauno Taryba kartu su asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“   kviečia visus prisijungti prie talkos  kapinėse. Plačiau
2013-10-18
Plačiau
2013-10-15
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas Elena Pupelytė – Stavarienė gimė 1922 m. vasario 25 d. Rokiškio apskrities Obelių valsčiaus Kubiliškio kaime, Antano ir Emilijos Pupelių šeimoje. Plačiau