VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2014-05-12
Aš – bitės sesuo esu... Ir žaviuosi ją mylėdama, Darbštumo iš jos mokausi uoliai, Žmonėms – dosni esu. Plačiau
2014-05-09
Paskutinį balandžio šeštadienį (26 d.) Dembavos bendruomenės namuose vyko pirmosios mokytojos Aldonos Vaitkevičiūtės-Liutkevičienės poezijos knygos „Nuo aukšto gyvenimo skardžio" pristatymas. Knygos pristatymo popietę vedė kolegės iš Dembavos progimnazijos, mokytojos Lolita Vyšniauskienė ir Ligita Palionienė. Plačiau
2014-05-09
Kasdien plaukiu gyvenimo upe, Bet kartais srovei nepaklūstu. Ir auštantį rytą sutinku, Maldaudama pasauliui taikos. Plačiau
2014-05-05
Kokie įstatymai - tokia mada, Ir niekas nežada jos keisti. Nors dar kadencija net nebaigta- Atmosfera rinkimų kaista. Plačiau
2014-05-05
Lai gyvuoja Gegužės 1-oji vėl sugrįžus šventė mylima. Buvom Baltijos kely sustoję mes vieningi kaip darni šeima. Plačiau
2014-05-02
Bėga metai, keičiasi gegužės, Sidabrinės gijos puošia plaukus, Samanom dabinasi bakūžės, Džiaugiasi mama vaikų sulaukus. Plačiau
2014-05-02
Stoviu prie anytos kapo, Bet mintyse – ji man gyva! Mintyse jos gerumas, nuoširdumas Mena buvusį laiką, Meilę, kuri mus abi vis jungė, Mokėjo motiniškai apkabinti, Pasikalbėti iš širdies, O kartais ir nusiverkti vienumoje. Plačiau
2014-04-25
Gyvenimo mokykla Sugrįšiu į praeitį nors minutėlei... Ir vėl mokykla atmintyje – Auksinių lapų kritimas, Laisvas paukščių būrio skrydis. Plačiau
2014-04-17
Pabudau, kai salutė tekėjo, Miškams rausvą žarą dovanojo, Spindulėliai per medžių draugiją – Skubėjo į Žemę, žadino Gėles ir žolę iš miego, Skubėdama perlų karolius surinkti, Kad naktį žvaigždelės naujų pribarstytų. Plačiau
2014-04-14
Europon platų langą kirto Pirmasis Petras dar anais laikais, Kad pamatytų ir patirtų- Gal tai, ką Rusijai pritaikyt leis? Plačiau
2014-04-14
Mes vartome gyvenimo dienas Puslapį po puslapio, Uoliai prabėga laikas Greitame iškilmių vežime. Plačiau
2014-04-04
Aš einu gatve pro kapines. Sausis be sniego. Lietus ir drėgmė. Rankoje skėtis. Maldą tyliai šnabždu. Ir dieną priimu kaip malonę. Plačiau
2014-04-02
Nevilties šešėliai užvaldo mano sielą, Ir protu nesuvokiu gyvenimo prasmės. Tai dienos prieš mane atrodo ūkanotos, Šalia nėra brangaus žmogaus akių. Plačiau
2014-03-28
Pristatau valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ skaitytojams poetės, filosofijos mokslų kandidatės, „MATI“ profesorės, vadovėlių autorės Ninos Sorokinos (Paščenko) biografijos fragmentus. Plačiau
2014-03-24
Ačiū, Sklėriški, kad tavo Man gyvenimas žaliavo, Kad mane jis užaugino, Girdė sultimis beržyno. Plačiau
2014-03-24
Kasmets gamta pažadina mus pavasariui, Rūpestingai lietum atgaivindama žemę. Išsigandęs pašalas prakaituodams sklaidos... Susimaišė šiemet įprastas metų čėsas – Tokia trumputė žiema dar niekad nebuvo. Plačiau
2014-03-07
Sklėriškyje dega durpės, Dūmuos skęsta šilas. Rudenio auksinės kurpės, Rugio laukas žilas. Plačiau
2014-03-03
Sklėriškio derlingi plotai, Šluotai avižos rasotai Lenkias žirnis parudavęs, Dobilieną mina avys. Plačiau