VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2014-02-28
Įsitikinta nekartą,- Kur valdžia, ten dirbti verta: Čia ir atlygis skalsesnis, Ir pats darbas prasmingesnis.. Plačiau
2014-02-21
Daug ir gražių gyvenimiškų eilėraščių parašęs Lietuvos pašto darbuotojas Saulius Jokubaitis: labai įdomus ir garbingas žmogus, buvęs ilgametis literatų būrelio „Laiškas“ narys. Plačiau
2014-01-21
Kur netiesa, yra tiesa. O kur tiesa vėl netikra. Tai kur tikra tiesa? Plačiau
2014-01-17
Sunku valdyt Valstybės turtą, Nelaisvėje ir laisvėj kurtą, Kai nežinai, kiek Dievo duota- Net neskaičiuota, nesumuota. Plačiau
2014-01-17
Man visada malonu imti į rankas mūsų sąjungos narių knygas. Jas labai pagarbiai skaitau po keliolika kartų, saugau ir pateikiu valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ skaitytojams. Šiandieną parinkau Jums Janinos Matevičienės eilėraščių iš jos pirmosios knygos „Saulės delnuos“. Plačiau
2014-01-08
Tavęs nevarė prievarta į kovą, Linksmas dienas, jaunystę užmiršai, Laisva valia tu save paaukojai, Tėvynės šauksmui pirmas paklusai. Plačiau
2014-01-07
Atminčiai nuo Pasvalio lygumų, Pyvesos pakrantės iš Diliauskų kaimo, mūsų Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, Povilas Latvėnas man atsiuntė savo naują kūrybos rinktinę knygą. Plačiau
2013-12-17
Šv. Kalėdų proga iš poetės Vladislavos Kunsevičienės gavau gražią, mielą dovaną - naują jos knygą „Manęs minioje neieškokite“. Čia spausdinami įvairių žanrų kūriniai: eilėraščiai, trioletai, akrostichai, poemos. Tematika plati: gamta, meilė, žmogaus sąsajos su Visatos Kūrėju, pilietiniai bei patriotiniai kūriniai, tekstai dainoms, gražūs, turintys auklėjamąjį pavyzdį eilėraštukai vaikams. Lengva skaityti jos eilėraščius, o ir pati autorė kūrinius skaito melodingu upelio čiurlenimo, paukštelių čiulbesio balsu. Gera jos klausytis ir perprasti kūrėjos sielos grožį, traukiantį žmogų eiti jos keliais, pamatyti tai, į ką paprastai nekreipiame dėmesio. Plačiau
2013-12-13
Poetas – Kūrėjas ir rašytojas, Sielos eilėraščiuose paprastumas. Gyvas jis jais ir buveinėje: Bet kokia proga eilėraštį pritaikys žmogui. Plačiau
2013-12-07
Plačiau
2013-12-03
Tai Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario poeto Alfredo Jono Vinciūno eilėraščių rinkinys. Plačiau
2013-11-29
Eugenija Strazdienė gimė Kėdainių rajone, Ramėnų k., baigė Dotnuvos vidurinę mokyklą, 1983 m. – Lietuvos Žemės ūkio akademijos miškų fakultetą. Gyvena Valkininkuose ir dirba miškų urėdijoje inžiniere. Poezija, menais domėtis ir kurti pradėjo dar mokykloje. Plačiau
2013-11-23
Lietuvos poetė, dainų kūrėja gimė  Rusijoje. Gyvena Lietuvoje, Vilniuje. 2012 metais jos kūryba paskelbta Tarptautinės poetų ir publicistų asociacijos almanache „Vingis“. Tais pačiais metais išleistas jos eilėraščių rinkinys vaikams „Vasilisa“ rusų kalba. Plačiau
2013-11-12
Jūra, žvelgiu nuo tilto į tavo platybes Ir laukiu stebuklo bangų… Gal jos parašys man kupiną ilgesio laišką, Gal žodžius ištars sūnelio vardu?.. Plačiau
2013-11-10
Šienelis kvepia atolo pradalgiuos, Saulutės  spindulių išdžiovintas. Vėjas žaidžia pievoje ir širdį ramina, Tik bitutės dūzgesys girdėti aviliuos. Plačiau
2013-10-22
Artėjant Jubiliejiniam gimtadieniui (spalio 25 d.), nutariau pakalbinti Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininką garbų poetą, romanų autorių, publicistą, leidėją, sonetų kūrėją Kostą Fedaravičių. Plačiau
2013-10-11
Skiriu Lietuvos partizanui Albinui Šiugždiniui „Dzingeriui",  žuvusiam 1945 m. kovo 28 d. Plačiau