VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2013-11-29
Eugenija Strazdienė gimė Kėdainių rajone, Ramėnų k., baigė Dotnuvos vidurinę mokyklą, 1983 m. – Lietuvos Žemės ūkio akademijos miškų fakultetą. Gyvena Valkininkuose ir dirba miškų urėdijoje inžiniere. Poezija, menais domėtis ir kurti pradėjo dar mokykloje. Plačiau
2013-11-23
Lietuvos poetė, dainų kūrėja gimė  Rusijoje. Gyvena Lietuvoje, Vilniuje. 2012 metais jos kūryba paskelbta Tarptautinės poetų ir publicistų asociacijos almanache „Vingis“. Tais pačiais metais išleistas jos eilėraščių rinkinys vaikams „Vasilisa“ rusų kalba. Plačiau
2013-11-12
Jūra, žvelgiu nuo tilto į tavo platybes Ir laukiu stebuklo bangų… Gal jos parašys man kupiną ilgesio laišką, Gal žodžius ištars sūnelio vardu?.. Plačiau
2013-11-10
Šienelis kvepia atolo pradalgiuos, Saulutės  spindulių išdžiovintas. Vėjas žaidžia pievoje ir širdį ramina, Tik bitutės dūzgesys girdėti aviliuos. Plačiau
2013-10-22
Artėjant Jubiliejiniam gimtadieniui (spalio 25 d.), nutariau pakalbinti Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininką garbų poetą, romanų autorių, publicistą, leidėją, sonetų kūrėją Kostą Fedaravičių. Plačiau
2013-10-11
Skiriu Lietuvos partizanui Albinui Šiugždiniui „Dzingeriui",  žuvusiam 1945 m. kovo 28 d. Plačiau
2013-07-09
O kam gi karūną mes šiandien uždėtume, Kad vėl kaip senovėj plačiai suklestėtume. Plačiau
2013-06-07
Man poezija su ritmu ir rimu, tai Štrauso valsas – fizinė ir dvasinė žmogaus atgaiva. Kada ji suvokiama protu ir širdimi – kaip šviesos, meilės ir gėrio įsikūnijimas. Poezija be turinio, idėjos dirbtina gėlė, tuščias nieko nepasakantis gražių žodžių rinkinys. Plačiau
2013-06-07
Dainuokite, jaunuoliai, Dzūkijos daineles, Mylėkit taip pat uoliai Svajonių mergeles. Plačiau
2013-05-21
Meilėje šių žmonių nesulaikysi, Gal Jūs manote, kad jie - jūsų tėtė ir mama? Plačiau
2013-05-10
Ezopo  pasakėčios  nemirtingos Plačiau
2013-05-03
Tada:                                  Jį priešai mušė kumštim geležinėm, O Jis gynėsi – kalbos gimtosios gražumu!   Plačiau
2013-03-15
Nenutilkit, dainos, gimtoj Suvalkijoj Vėl senoj sodyboj obelys žydės. Kaime susirinkus malonioj draugijoj Vėl prisiminimų daina mus lydės. Plačiau
2013-01-08
Vytautas Jurevičius gimė 1922.04.22.  Palangos priemiestyje Užkanavės k. žvejo šeimoje. 1940 m baigė Palangos gimnaziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Buvo 1941m. Kaune sukilimo dalyvis, karo metais ir pokaryje mokytojavo, dalyvavo pogrindyje ir buvo LLA Palangos kuopos vadas ir įkūrėjas. Teistas 1950 m. karinio tribunolo pagal RTFSR b.k. 58 str.2 dalį - 25 m. lagerio ir tremties. Iš Magadano išleistas po 1980 m., gyveno Mogiliove iki 1990m. Grįžo į Lietuvą. Įsijungė į Lietuvos atkūrimo darbus, rašė atsiminimus, dalyvavo 1941m. sukilėlių, partizanų organizacijose, buvo LLA atkūrimo dalyvis, turėjo partizano statusą: Prezidento V.Adamkaus apdovanotas medaliu  2006 m. Mirė ištikus komai Klaipėdos ligoninėje sudėtingomis (pilnai neišaiškintomis) aplinkybėmis 2010.04.21. Palaidotas Palangos kapinėse. Plačiau