VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

2012-07-10
  Užsienio reikalų viceministrės Astos Skaisgirytės Liauškienės vadovaujama delegacija liepos 10-11 dienomis Ženevoje vyksiančioje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto 105-ojoje sesijoje pristatys Lietuvos trečiąjį periodinį pranešimą pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą.  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas apima teisės į gyvybę, į teisingą teismą, asociacijos teisės, kankinimų draudimo ir kitus klausimus.  Lietuvos delegacija pristatys naujausius teisės aktų pakeitimus, skirtus kovoti su smurtu artimoje aplinkoje, informuos apie probacijos įstatymą bei numatytą įkalinimo įstaigų modernizavimą, Lietuvos pastangas stiprinti žmogaus teisių apsaugą bei valstybės institucijų veiklą, skirtą užtikrinti prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Plačiau
2012-07-03
Konstitucinis Teismas antradienį priimtame nutarime prieštaraujančiu Konstitucijai pripažino teisinį reguliavimą, įtvirtintą Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatyme. Pagal jį asmenims, kurie į valstybės tarnybą buvo priimti po Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo 2002 m. liepos 1 d., laikotarpis jiems einant A ir B paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1999 m. liepos 30 d. iki 2002 m. liepos 1 d. į valstybės tarnybos stažą neįskaitomas. Plačiau
2012-06-27
Gavusi Kauno apygardos teismo teisėjos Neringos Venckienės prašymą atleisti iš pareigų savo noru Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo kreipėsi į Teisėjų tarybą patarimo dėl teisėjos atleidimo iš pareigų. Plačiau
2012-06-19
Pagyvensim – pamatysim, rezultatus, plaukiančius bedugnėn. Reikia kuo greičiau sustabdyti! Plačiau
2012-06-13
Seimas, nepatvirtindamas naujos sudėties Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), pažeidė įstatymą ir sudarė teisinio kazuso situaciją, mano Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. Plačiau
2012-06-12
  Piliečiai kviečiami siūlyti savo kandidatūras į Seimo rinkimams apygardose sudaromų rinkimų komisijų narius. Šių komisijų nariai vykdo ir prižiūri, kaip vyksta rinkimai konkrečioje apygardoje, teikia informaciją apie rinkimų eigą rinkėjams, sudaro apylinkių rinkimų komisijas, prižiūri balsavimą paštu, rinkimų agitacijos metu atlieka politinės reklamos stebėseną, svarsto skundus.  Plačiau
2012-06-11
Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, pirmadienį "Sodra" jau yra pervedusi daugiau kaip 148 mln. litų ir kompensavusi pensijų nepriemokas beveik 52 tūkst. 1995-2002 m. dirbusių pensininkų. Pensijų nepriemokos šiems žmonėms buvo išmokėtos kartu su pensija. Plačiau
2012-05-31
"Snoro" problemas tyrusios Seimo laikinosios komisijos pirmininkui Valentinui Mazuroniui paskelbus apie ketinimus įregistruoti komisijos išvadų projektą, kurioms pritarė opozicija, valdantiesiems atstovaujantys politikai tvirtina, kad komisijos išvadų nėra, ir jos negali būti toliau svarstomos.  Plačiau
2012-05-25
Žmogaus teisių organizacijos "Amnesty International" pranešime teigiama, kad žmogaus teisės vis dar pažeidinėjamos buvusiose sovietinėse šalyse, informuoja "RIA Novosti". Plačiau
2012-05-17
Bendrovės "Vilniaus energija" patalpose apsilankę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratas. Tiriama, ar UAB "Vilniaus energija" dirbtinai nedidino šilumos kainos. Plačiau
2012-05-09
Buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnevskis (Alexander Kwasniewski) pagaliau pripažino, kad šalyje egzistavo slaptas JAV kalėjimas islamo teroristų tardymui. Interviu dienraščiui "Gazeta Wyborcza" A. Kvasnevskis išsidavė, jog ne tik žinojo, bet kartu su tuomečiu premjeru Lešeku Mileriu (Leszek Miller) pritarė kalėjimo steigimui. Plačiau
2012-04-24
Europos Žmogaus Teisių Teismui 2011 m. sausio 6 d. sprendimu pripažinus, kad Lietuvos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas ir jį sekęs 2004 m. liepos 15 d. Seimo rinkimų įstatymo atitinkamas pakeitimas, uždraudę apkaltos pagrindu nušalintam asmeniui balotiruotis į Seimo ar kitas valstybines tarnybas, reikalaujančias priesaikos, prieštarauja Konvencijos 1 protokolo 3 straipsniui, Lietuvoje vėl kyla nauja teisinės sumaišties banga, tik dabar susijusi su būtinybe įvykdyti EŽTT sprendimą, apnuoginusį padarytas teisines klaidas, ir nenoru prisipažinti suklydus. Plačiau
2012-04-06
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registrą siūloma reorganizuoti į Teisės aktų registrą, skirtą teisės aktų ir kitų dokumentų registravimui, skelbimui, apskaitai, sisteminimui ir informacijos teikimui. Teisės aktų registro, kurio valdytojas ir tvarkytojas būtų Seimo kanceliarija, duomenys būtų prieinami neatlygintinai.   Plačiau
2012-04-06
Antanas Valentinavičius gimė 1900 m. Gyveno Kėdainių apskr. Surviliškio vlsč. Graščių k. Dirbo Kėdainių valstybinio malūno mechaninėse dirbtuvėse. Plačiau
2012-04-03
Dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų žmonės masiškai bėga iš Lietuvos. Pažiūrėkime, kaip nuolat sunkinamas gyvenimas tik automobilistams. Automobilis nėra prabangos dalykas, o kasdienė būtinybė, reikalinga darbui. Nuo 2012 03 01 sugriežtintos techninės apžiūros automobiliams su dyzeliniais varikliais. Plačiau
2012-03-30
Seimas pakeitė dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarką, nustatant, kad Lietuvos vyriausiojo archyvaro priskirtos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės valstybės archyvams perduotų ne tik nuolat saugomus dokumentus, bet ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus. Plačiau
2012-03-30
Dabar jiems kurti legendų nereikia: veikia atvirai, tik užsimetę kaukes. Esminis skirtumas: jų akcijos filmuojamos, o vėliau filmuota medžiaga tampa prieinama stebėtojams visame pasaulyje. Kartais atrodo, kad jie veikia nebekontroliuojami. Svarbu tik laiku ir tiksliai smogti. Plačiau
2012-03-28
Į teismų darbą siūloma įtraukti visuomenės atstovus, kurie dalyvautų sprendžiant svarbias bylas ir patartų teismui, kokį sprendimą priimti. Plačiau
2012-03-23
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras savo tinklalapyje greitai paskelbs didžiąją dalį Valstybės saugumo departamento (VSD) Lietuvos ypatingajam archyvui perduotos medžiagos. VSD archyvui iki sausio 27 d perdavė 75 KGB bylas ir beveik 400 atskirų KGB dokumentų. Tarp perduotų dokumentų buvo ir KGB agentų registracijos žurnalas, kuriame - apie 1700 KGB agentų pavardžių ir visi juos identifikuojantys duomenys bei 62 agentų kortelės, dar išsamiau juos apibūdinančios. Plačiau
2012-03-14
Buvę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai Vitalijus Gailius ir Vytautas Giržadas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami naikinti vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio įsakymus dėl jų atleidimo. Plačiau