VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

03 02. Siūloma valstybės paramą renovacijai

Egidijus Vaičiūnas

Siūloma suteikti galimybę pretenduoti į valstybės paramą renovacijai ne tik daugiabučių namų, bet ir individualių gyvenamųjų namų savininkams.

Tai numatančias įstatymo pataisas įregistravo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Petras Auštrevičius. Jis siūlo pakoreguoti šiuo metu galiojantį Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą taip, kad į valstybės paramos teikimo sąlygas ir tvarką, be daugiabučių namų, būtų įtraukti ir individualių gyvenamųjų namų savininkai.

Įstatymo projektu pabrėžiama, kad gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) - tai statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

Valstybės parama, pagal projektą, būtų teikiama kompensuojant 15 procentų gyvenamojo namo savininko išlaidų dalį namo energijos gamybos sistemoms atnaujinti, įsigyjant energijos efektyvumą didinančias energijos gamybos sistemas. Konkrečius reikalavimų kriterijus, kuriais remiantis būtų teikiama valstybės parama, turėtų nustatyti Vyriausybė.

Numatoma, kad valstybės parama gyvenamiesiems namams atnaujinti (modernizuoti) būtų teikiama ir jos administravimo išlaidos padengiamos iš 20 procentų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Planuojama, kad pakoreguotas įstatymas įsigaliotų nuo 2013 metų pradžios.

Atgal