VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-08-11
XIII amžius Lietuvai dovanojo kelis milžinus – didžiuosius kunigaikščius, kurie padarė didelę įtaką Lietuvos valstybingumo ir krikščionybės raidai. Žymiausias iš jų buvo kunigaikštis Mindaugas, kuris padėjo pamatus Lietuvos valstybei ir pirmą kartą Lietuvoje 1251 m. su savo šeima ir dvaru priėmė Romos tikėjimą. Plačiau
2018-08-04
Senovėje nebuvo tvirtų valstybes skiriančių sienų. Ir Lietuva jų neturėjo. Gyveno kelios baltų gentys greta viena kitos. Labiausiai jas vienijo kalba, nors ir turinti daug tarmių.  Plačiau
2018-08-03
Rytoj šalia Panevėžio esančiame Bistrampolio dvare pirmąsyk bus minimos vienos didžiausių 1863 metų sukilimo prieš Rusijos imperijos okupaciją kautynių, įvykusios būtent prie šio dvaro.  Plačiau
2018-07-27
2017 metų vasarą pasirodė pirmoji platesnės apimties knyga „Lietuvos žvalgyba XX. a. viduryje ir antrojoje pusėje“,ošiemet, 2018-aisiais, išėjo nauja šios knygos laida, papildyta daugiau nei 100 puslapių Plačiau
2018-07-24
Lietuvos Didžioji kunigaikštystė atliko lemiamą vaidmenį apginant į rytus nuo Lietuvos esančias tautas nuo kryžiuočių ordino.  Plačiau
2018-07-23
Būna metas, kai žmogų, o kartais ir ištisas tautas prispaudžia bėdos, tačiau tada atsiranda šviesulių, kurie tą žmogų ar tautą gelbsti. Plačiau
2018-07-22
Renesansas, kuris verčiamas kaip Atgimimas, kartu buvo ir savotiška nuodėmių epocha. Kilo labai aršūs religiniai karai. Ar tik vėl mūsų nelaukia tas pats? Plačiau
2018-07-15
1410 m.liepos 15 d.  netoli Tanenbergo ir Griunvaldo  (Žalgirio) vykęs mūšis tarp jungtinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lnkijos Karalystės  pajėgų ir Teutonų ordino.  Plačiau
2018-07-02
Vasario 16-osios Akto Signataro Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos Biržiškienės ir visuomenės veikėjų profesorių Vaclovo bei Viktoro Biržiškų palaikų valstybinė perlaidojimo ceremonija vyks šių metų liepos 11 dieną Vilniuje, senųjų Rasų kapinėse. Plačiau
2018-07-02
Artėjant akimirkai, kai lietuviai visame pasaulyje susivienys tą pačią akimirką giedodami „Tautišką giesmę“, Lietuvos paštas visuomenei pristatė proginį pašto ženklų bloką „Pasaulio Lietuva“.  Plačiau
2018-07-02
Kasmet dėmesiu ir atida pagerbiame Lietuvos valstybės istorinę atmintį.Karaliaus Mindaugo vainikavimo faktas 1253 m. liepos 6-ąją viduramžių Europoje toks reikšmingas Plačiau
2018-07-01
Dabar, deja, jau retai Lietuvos laukuose sutiksi žemaituką. Daugelis žemaitukų yra gražaus eksterjero, harmoningo kūno sudėjimo, masyvūs, plačios ir gilios krūtinės arkliai. Plačiau
2018-06-30
06.30. Tik smūtkeliai pakelėse ištikimai liudija... Plačiau
2018-06-30
Antano Smetonos rinktinių raštų rinkinyje yra didelis skyrius „Lietuvių santykiai su lenkais“. Tada Antanas Smetona gyveno Vilniuje, redagavo laikraštį „Viltis“. Kaip ir „Emigracijos liga“, taip ir šis tautinių santykių klausimas buvo labai gerai jam pažįstamas.  Plačiau
2018-06-18
Nuo anų Nepriklausomybės metų Nerimi nutekėjo daug vandens, o Lietuvos karo raitelių dienos Gaižiūnų poligone atgimsta eiliuotame Pirmojo gusarų pulko (husarų) 1-ojo eskadrono gusaro Antano Baškio rankraščio mintimis. Plačiau
2018-06-15
Kas skaitė Antano SMETONOS „Rinktinius raštus“, išleistus Kauno leidyklos MENTA 1990 metais, tas galėjo susidaryti išsamų vaizdą  Plačiau
2018-06-14
Lietuva – didvyrių žemė, - skelbia mūsų tautos himnas. Istorikai tvirtina, jog Lietuva viduramžyje laisva išlikusi ir sukūrusi plačią valstybę tuo, kad turėjusi gerų vadų. Plačiau
2018-06-08
G. Petkevičaitė- Bitė gyveno sudėtingu XIX a. pabaigos - XX a. pirmų trijų dešimtmečių laikotarpiu. Tai buvo didelių permainų laikotarpis: spaudos draudimo, Lietuvos valstybės atsikūrimo, jos visuomenės stiprėjimo ir netekties metai. Plačiau
2018-06-07
Šiuo metu yra atliekami Šv. Varvaros koplyčios Vilniuje, priklausančios Markučių dvaro sodybos fragmentų kompleksui, tvarkybos darbai. Darbų metu pakėlus betoninę plokštę, gulėjusią kaip tako dalis, atsivėrė plyšys po kapais. Plačiau
2018-05-24
Gegužės 17 d. Matuizų pagrindinėje mokykloje vyko integruota pamoka „Varėnos krašto heraldika“, kurią vedė Varėnos viešosios bibliotekos bibliografės – Elena  Glavickienė ir Laimutė Cibulskienė.  Plačiau