VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.
Naujausios Žinios
2016-07-28
Sveikiname!   Ši diena tarsi panaši bet daug pakeisti gali: apjungti meilę žmogui, jo gyvasčiai ir grožiui, prisiminimams – buvo kas, yra, ir kas dar bus... Galėki savyje šiandieną laisva širdim svajoti, pamiršus negeroves, gyvent  grožiu ir gėriu. Praėjo daug gražių dienų, pripildytų jausmų ir džiaugsmo. Malonė aplanko ne kasdieną, gal kita diena atlėks tauresnė, pralenkus laiką ateitin...   Genovaitę Gužaitę, sulaukusią garbingo 90 metų jubiliejaus, sveikina giminės Plačiau
2016-07-25
Kiekviena laisvosios rinkos valstybė siekia kuo efektyvesnio savo finansinio kapitalo ir fizinių fondų panaudojimo ne tiktai savo šalyje, bet ir už jos ribų.  Plačiau

Prenumerata ir skelbimai

Kino repertuaras

Aforizmai

Vyr. redaktoriaus straipsniai

Naujausios žinios

Koncertų datos

Politika

Dailė

Tautos mokykla

Kinas

Skelbimai

Ekonomika

Parodų lankymas

Koncertai

TV programa

Radijas

Literatūra

Teisė ir teisingumo vykdymas

Parodos

Asmenybės

Teatras

Būstas

Europos Sąjunga

Galerija

Gamta

Ieškomi

In memoriam

Istorija

Įvykiai

Kelionės

Kičas

Kriminalai, nelaimės

Kultūra

Mokslas ir technika

Parama, labdara

Pasaulis

Poezija

Pramogos

Religija

Rinkimai

Sportas

Sveikata

Šeima ir lyčių santykiai

Transportas

Visuomenė