VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

06.12. Komisija valstybių narių prašo įgalioti ją derėtis su Rusija dėl dujotiekio "Nord Stream 2" susitarimo

Komisija valstybių narių prašo įgalioti ją derėtis su Rusija dėl dujotiekio "Nord Stream 2" susitarimo
Penktadienį Europos Komisija pateikė pataisytą prašymą Sąjungos Tarybai suteikti jai įgaliojimus derėtis su Rusijos Federacija dėl pagrindinių dujotiekio "Nord Stream 2" veikimo principų. Komisija siekia užtikrinti, kad "Nord Stream 2", jei jis bus pastatytas, veikimas būtų grindžiamas skaidrumo ir nediskriminavimo principais ir prižiūrimas reikiamu teisės aktais nustatytu lygiu, atitinkančiu pagrindinius ES ir tarptautinės energetikos teisės principus.

Už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: "ES energetinio saugumo ir energetikos sąjungos strategijos svarbiausias tikslas - sukurti tinkamai diversifikuotą ir konkurencingą dujų rinką. Jau kelis kartus esame pareiškę, kad dujotiekio "Nord Stream 2" projektas niekaip nepadeda siekti energetikos sąjungos tikslų. Jei dujotiekis vis dėlto bus pastatytas, mažų mažiausiai ką turime padaryti, tai užtikrinti, kad jo veikimas būtų skaidrus ir neprieštarautų pagrindinėms ES energijos rinkos taisyklėms".

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Migelis Arijasas Kanetė (Miguel Arias Canete) pridūrė: "Kaip ir bet koks kitas infrastruktūros projektas Europos Sąjungoje, "Nord Stream 2" negali veikti teisiniame vakuume arba vien tik vadovaujantis trečiosios šalies energetikos teise. Siekiame gauti iš Tarybos įgaliojimus derėtis su Rusija dėl specialaus režimo, kuris padėtų užtikrinti, kad "Nord Stream 2" veikimas atitiktų pagrindinius ES energetikos teisės principus ir Europos energetikos vidaus rinka būtų apsaugota".

Komisija ryžtingai siekia energetikos sąjungos tikslų, įskaitant energetinį saugumą. Svarbiausias tikslas - sukurti tinkamai diversifikuotą ir konkurencingą dujų rinką. Šiuo metu vykstantys pagrindiniai darbai - laipsniškas prekybos kliūčių naikinimas ir parama svarbiausiems dujų infrastruktūros objektams.
Atgal