VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

06.19. Lietuva tampa patraukli imigrantams

Žygimantas Mauricas

Ekonomistas

Geras ženklas: 2020 metais Lietuvoje išaugo žydų tautybės gyventojų skaičius. Geras todėl, kad tai rodo, kad Lietuva tampa patraukli imigrantams iš išsivysčiusių pasaulio šalių (Izraelio BVP vienam gyventojui yra daugiau nei du kartus didesnis nei Lietuvos), o taip pat dėl turtingo kultūrinio paveldo, kurį Lietuvoje paliko ilgus šimtmečius gyvenusi ir tebegyvenanti žydų tauta (deja, didžioji dalis kultūrinio paveldo buvo sunaikinta nacių ir sovietų* režimų). Įdomu tai, kad Izraelis oficialiai neskelbia emigracijos statistikos (skelbia tik imigracijos statistiką), nes imigracija į Izraelį yra traktuojama kaip pakilimas (hebr. Aliyahs) link Jeruzalėje esančios Siono kalvos (Dievo namų), o emigracija (hebr. Yerida) - kaip nusileidimas. Visgi, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro duomenys rodo, kad pastaruosius metus Lietuvoje gana reikšmingai padaugėjo gyventojų, turinčių Izraelio pilietybę, skaičius (2016 m. jų buvo 355, o 2020 m. - 501**) - tik nesakykite šios statistikos Izraeliui. Žydų tautybės gyventojų imigracija į Lietuvą, ko gero, yra neregėtas reiškinys per pastaruosius šimtą metų, nes dar tarpukariu buvo stebima gana didelė žydų emigracija iš Lietuvos į Palestinos teritoriją, kurią skatino Sionizmo idėjos t.y. siekis sukurti žydų valstybę Izraelio žemėje (pvz. 1934-1938 metais iš Lietuvos į Palestiną emigravo 2240 gyventojai - tai yra daugiau nei į Argentiną (1080), JAV (1060) ar Pietų Afriką (1040)).

Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu žydų skaičius drastiškai sumažėjo dėl Holokausto, o Šaltojo karo metu žydai dėjo visas pastangas ištrūkti iš už geležinės uždangos (žydams Sibire buvo įkurta Žydų autonominė sritis, tačiau ji netapo populiaria migracijos kryptimi). Žydų tautos emigracija tęsėsi ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, o dugnas buvo pasiektas 2019 metais, kuomet Lietuvoje beliko vos kiek daugiau nei 2 tūkst. žydų (žr. grafiką). Palyginimui, tarpukariu Lietuvoje gyveno apie 150 tūkst. žydų.

*žydų kultūros paveldą Lietuvoje naikino ne tik nacių, bet ir sovietų režimas pvz. Didžioji Vilniaus Sinagoga buvo sulyginta su žeme tik 1957 metais, nors po karo ją dar buvo galima atstatyti. Užupio žydų kapinės taip pat buvo sulygintos su žeme tik 1968 metais, o išlikę antkapiai buvo supjaustyti ir panaudoti Tauro Kalno laiptų bei kitų statinių statyboms.

**Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro duomenys:

https://123.emn.lt/#uzsienieciai

 

Atgal