VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

12 02. Seimas patikslino 2011 m. valstybės biudžetą

 

Natalija Mikšytė

Seimas, priėmęs 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pataisas, patikslino 2011 m. valstybės biudžetą. Už įstatymo pakeitimus ketvirtadienį balsavo 73 Seimo nariai, prieš - 14, susilaikė 27 parlamentarai.

 Seimas nutarė Finansų ministerijai numatytus asignavimus 21,7 mln. litų, iš kurių 14,5 mln. litų sudaro sutaupytos lėšos "mokinio krepšeliui" finansuoti dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus nuo š. m. rugsėjo 1 d., skirti Švietimo ir mokslo ministerijai, Muitinės departamentui, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir teismams.

 "Reikia pasidžiaugti, kad šių metų biudžetas gerai vykdomas ir mums nereikia priimti sprendimų dėl esminių patvirtintų įplaukų planų, o tuo pačiu - ir išlaidų koregavimo. Galima pagirti finansų ministrę už tikslias prognozes ir veiksmingą įplaukų plano vykdymą. Tikiuosi, kad į šią aplinkybę bus atsižvelgta, kai netrukus ministrė ateis į Seimą su pakoreguotais kitų metų prognozuojamais rodikliais", - plenariniame posėdyje kalbėjo Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Jurgis Razma.

 Didžiausia suma - 17 mln. litų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei kitoms išlaidoms - skiriama Muitinės departamentui.

 Pasak J. Razmos, Muitinės departamentui skirti asignavimai užtikrins, kad atsakingame kovos su kontrabanda bare dirbantys ir šiemet veiklos rodiklius pagerinę Muitinės pareigūnai laiku gaus atlyginimus.

 "Muitinės departamentui laiku nespėjus priimti muitinės struktūros optimizavimui reikalingų sprendimų, susidarė darbo užmokesčio vėlavimas, tačiau dėl to neturi nukentėti eiliniai Muitinės darbuotojai", - teigia J. Razma.

 Šiais metais finansavimas muitinei didėjo - buvo skirta 9 mln. 8 tūkst. litų investicijoms į įrangą, reikalingą efektyvesnei sienų kontrolei. 2012 m. muitinei numatyta skirti iš viso 148 mln. 539 tūkst. litų. Bendras muitinės finansavimas turėtų būti 3 mln. litų didesnis nei planuotas šiais metais. Pasak parlamentaro, tai sprendimai, kuriuos lemia šios institucijos svarbos suvokimas.

 Iš numatytų 2011 m. biudžeto papildomų asignavimų 1 mln. litų gaus Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, 2,4 mln. litų - teismai.

 1,3 mln. litų bus skirta Švietimo ir mokslo ministerijai. Papildomos lėšos bus nukreiptos tautinių mažumų būtinoms reikmėms finansuoti: lietuvių kalbai mokyti skirtoms mokymosi priemonėms įsigyti, mokinių, besimokančių mokyklose tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbos bendrojo raštingumo tyrimui atlikti, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinei veiklai organizuoti, taip pat aprūpinti lietuviškomis mokymo priemonėmis tuos dalykus, kuriuos privaloma mokyti lietuviškai.

 Taip pat priimtomis pataisomis nutarta nekeičiant bendros asignavimų sumos 2 mln. litų sumažinti Kultūros ministerijai patvirtintus asignavimus ir 500 tūkst. litų padidinti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos asignavimus turtui įsigyti, 1,5 mln. litų padidinti Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus asignavimus.

Atgal