VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

03 02. Dėl 2012 m. vasario 22 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“ paskelbto straipsnio

 

Laikraštyje „Lietuvos aidas“ 2012 m. vasario 22 d. paskelbtame Vladimiro Trukšino straipsnyje Lietuvos banko statistikos vertinimai neatitinka tikrovės.

Visų pirma žinotina, kad ekonominėje ir finansinėje analizėje, priklausomai nuo jos tikslų,naudojami tiek pastoviosios, tiek ir kintančiosios sudėties stebimos visumos statistiniai duomenys. Taip pat žinotina, kad pinigų statistikoje vartojama sąvoka „vidaus kreditas“ apima pinigų finansinių institucijų sektoriaus suteiktas paskolas ne pinigų finansinėms institucijoms, tad norint analizuoti visas Lietuvos ūkio subjektų paskolas, reikia naudotis ketvirtinių finansinių sąskaitų duomenimis. Be to, straipsnyje bandoma lyginti nepalyginamus duomenis: painiojami ataskaitiniai laikotarpiai, statistinės atskaitomybės duomenys lyginami su finansinės atskaitomybės duomenimis, užmirštama, kad į pinigų kiekio P3 sudėtį įtraukiami ne visi indėliai, o tik trumpalaikiai pinigus laikančio sektoriaus indėliai. Susidaro įspūdis, kad rašinio autorius sąmoningai ar iš nežinojimo manipuliuoja skaičiais ir sąvokomis.

Informuojame, kad metodiniai paaiškinimai apie banko, kurio licencija atšaukta, traktavimą pinigų ir finansų, taip pat ketvirtinių finansinių sąskaitų statistikoje pateikti Lietuvos banko interneto svetainėje adresu http://www.lb.lt/metodiniai_paaiskinimai_del_banko_kurio_licencija_atsaukta_traktavimo_finansu_statistikoje.“

Lietuvos banko Ryšių su visuomene skyrius

Atgal