VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2015-06-12
Turkija turėtų paspartinti reformas ir įsipareigoti "nedviprasmiškai" gerbti demokratijos principus, visų pirma užtikrinti žiniasklaidos ir saviraiškos laisvę bei teismų nepriklausomumą, trečiadienį priimtoje rezoliucijoje pažymi Europos Parlamentas (EP) (432 balsai už, 94 prieš, 127 susilaikė). Plačiau
2015-05-29
Pagal sąlygų palankumą migrantams Lietuva užima 34 vietą iš 38 valstybių, rodo tarptautinis tyrimas „Migrantų integracijos politikos indeksas“ (MIPEX 2015).   Plačiau
2015-05-29
Praėjusią savaitę Rygoje vykusiame Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės viršūnių susitikime buvo priimti optimalūs sprendimai. 30 punktų Rygos jungtinė deklaracija yra ganėtinai plati ir apima ne tik bendrus euro integracinius siekius, bet ir konkrečias sritis, kaip transporto ir energetikos klausimai. Joje diferencijuojamas požiūris į šešias ES Rytų partneres, priklausomai nuo jų individualių ambicijų, interesų ir pasiekimų Plačiau
2015-05-25
Europos Komisijos (EK) pareigūnai pažadėjo sumažinti biurokratijos apimtis ir padidinti regione skaidrumą bei taip patenkinti reikalavimus, keliamus skeptiškai Europos atžvilgiu nusiteikusios Didžiosios Britanijos. Šalis reikalauja daugiau teisių visoms ES priklausančioms valstybėms, praneša "EUbusiness". Plačiau
2015-05-25
Tikrieji įmonių savininkai turės būti skelbiami Europos Sąjungos (ES) valstybių registruose, prieinamuose valstybės institucijoms bei kitiems asmenims, turintiems teisėtų interesų, pavyzdžiui, žurnalistams. Be to, bus paprasčiau atsekti atliktus lėšų pervedimus. Tai numatoma atnaujintose pinigų plovimo prevencijos ir lėšų pervedimo taisyklėse, kurioms trečiadienį pritarė Europos Parlamentas (EP).   Plačiau
2015-05-25
Europos Sąjungos (ES) įmonės, importuojančios ar perdirbančios alavą, tantalą, volframą arba auksą plataus vartojimo prekėms gaminti, turėtų atlikti nepriklausomą auditą ir gauti sertifikatą, rodantį, kad jos atsakingai perka žaliavas ir nesuteikia galimybių ginkluotoms grupuotėms konfliktų zonose pelnytis iš metalų prekybos. Tam trečiadienį pritarė Europos Parlamentas (EP). Plačiau
2015-05-24
Briuselyje antradienį vykusiame Europos Sąjungos (ES) karinio komiteto susitikime Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas drauge su kitų ES šalių kariuomenių vadais aptarė ES karines operacijas, karinių pajėgumų plėtojimą bei kitas aktualijas.   Plačiau
2015-05-21
Trečiadienį Europos Komisija (EK), pateikdama konkrečioms Europos Sąjungos (ES) šalims skirtas rekomendacijas, nurodo, kokie pagrindiniai iššūkiai laukia ES narių 2015-16 metų laikotarpiu. Plačiau
2015-03-24
Valstybės kontrolėje apsilankiusi Europos Audito Rūmų (EAR) narė Rasa Budbergytė, pagyrė Lietuvos pastangas laiku panaudoti 2007-2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšas - Lietuva 2014 m. viduryje pirmavo su 89 proc. lėšų panaudojimo rodikliu.   Plačiau
2015-02-10
Valstybės saugumo departamentas (VSD) siūlo dar kruopščiau tikrinti šalyje apsigyventi norinčius užsieniečius. Tokias pastabas VSD teikia išnagrinėjęs vidaus reikalų ministro įsakymo projektą. Plačiau
2015-01-17
Latvijos ministrė pirmininkė Laimdota Straujuma trečiadienį Strasbūre europarlamentarams pristatė savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. EP nariai sveikino Latvijos siekį po teroro išpuolių Paryžiuje skirti daugiau dėmesio saugumui. Jie taip pat ragino įgyvendinti priemones ūkio augimui skatinti ir bendrai skaitmeninei rinkai sukurti.   Plačiau
2015-01-17
Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programos (toliau – PGP programa) tikslas – nustatyti šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetus (PGP) ir atlikti bendrojo vidaus produkto (BVP) tarptautinius palyginimus, pašalinant kainų lygio skirtumus tarp šalių. Plačiau
2014-12-23
Naujausiais Eurobarometro apklausos duomenimis, europiečių pasitikėjimas Europos Sąjunga išaugo nuo 31 procento birželį iki 37 procentų lapkritį. Plačiau
2014-12-20
Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms bus siūloma pačioms spręsti dėl ES įteisintų genetiškai modifikuotų augalų auginimo ribojimo ar draudimo savo teritorijoje.   Plačiau
2014-11-22
Dėl rugsėjį Rusijos sulaikyto žvejybos laivo „Jūros vilkas“ likimo Lietuva ir konkrečiai laivo savininkai turės apsispręsti patys, tvirtina žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Pasak jos, nei Europos Komisija (EK), nei Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (angl. The North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) neketina spręsti laivo klausimo. Plačiau
2014-11-15
Užsienio reikalų ministerija, kartu su partneriais iš Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo asociacijos, stambiausių Lietuvos verslo asociacijų ir viešosios įstaigos „Versli Lietuva" skatina šalies verslininkus dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veikloje teikiant paramą besivystančioms šalims, o valstybės institucijų atstovus - padėti verslui įsitraukti į šią veiklą. Plačiau
2014-11-15
Artimiausiomis dienomis į Lietuvos biudžetą įplauks 10 140 213,89 euro - tai Išorės sienų fondo (ISF) 2011 m. programai įgyvendinti skirtų lėšų likutis. Apie tai Vidaus reikalų ministeriją (VRM) informavo Europos Komisija Plačiau
2014-10-21
Dešimtojo Europos ir Azijos valstybių vadovų susitikimo (ASEM) proga Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra "Eurostat" pateikia duomenis apie tarptautinę prekybą tarp ES valstybių narių ir 20-ties Europos laisvosios prekybos asociacijai (ELPA) nepriklausančių forumo dalyvių. Plačiau
2014-08-12
Po Nepriklausomybės paskelbimo per pastarąjį dešimtmetį Lietuvai pavyko įgyvendinti didžiausią savo svajonę - tapti NATO ir Europos Sąjungos (ES) nare. Lietuvai tapus visaverte Vakarų bendrijos nare atsivėrė patikimesnio saugumo, modernios ekonomikos ir europietiškos socialinės gerovės keliai. Plačiau
2014-08-07
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" duomenimis, 28 Europos Sąjungos valstybėse nedarbo lygis tarp ne ES narių piliečių 20-64 m. amžiaus grupėje buvo dukart didesnis (21,3 proc.) nei tos šalies piliečių (10 proc.), toliau vadinamų "tautiečiais". Tačiau ilgalaikių bedarbių, darbo neturinčių 12 ir daugiau mėnesių, skaičius šiose dviejose grupėse beveik vienodas - ne ES piliečių dalis sudaro 48,6 proc., tautiečių - 49,4 proc.   Plačiau