VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

06 09. EK patarė reformuoti pensijų sistemą ir skatinti įsidarbinimą

Europos Komisija savo pateiktose kasmetinėse rekomendacijose pataria Lietuvai apsvarstyti turto ir aplinkos mokesčių galimybes, reformuoti pensijų sistemą ir subalansuoti pašalpų sistemą.
EK Lietuvai rekomenduoja stiprinti biudžetines priemones, kad nebūtų nukrypta nuo Stabilumo ir augimo pakte numatytų taisyklių. Taip pat stiprinti fiskalinę sistemą, visų pirma, nustatant privalomas viršutines išlaidų ribas, kad būtų pasiektas vidutinės trukmės laikotarpio struktūrinio biudžeto deficito tikslas.
Rekomenduojama tęsti mokesčių sistemos peržiūrą ir apsvarstyti galimybę padidinti tuos mokesčius, kurie mažiausiai kenkia ekonomikos augimui, tarp jų periodinius turto ir aplinkos mokesčius, kartu toliau gerinant mokestinių prievolių vykdymą.
Lietuvai pateikiamose rekomendacijose ypač didelis dėmesys skiriamas socialinei sričiai. Lietuvai rekomenduojama priimti ir įgyvendinti teisės aktus dėl visapusės pensijų sistemos reformos. Ypač suderinti pensinį amžių su gyvenimo trukme, apriboti ankstyvo išėjimo į pensiją galimybę, nustatyti aiškias pensijų indeksavimo taisykles ir skatinti papildomus taupymo planus. Rekomenduojama stiprinti pensijų reformą priemonėmis, kurios skatintų vyresnių žmonių įsidarbinimą.
Rekomendacijose patariama numatyti tikslines darbo rinko priemones asmenims, kurie turi mažai įgūdžių ir jau ilgą laiką yra bedarbiai. Siūloma peržiūrėti nedarbo pašalpų skyrimo sistemą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą, o siekiant pagerinti galimybes įsidarbinti jaunimui - plėtoti ryšius su verslo sektoriumi ir skatinti praktikos galimybes.
EK drąsina Lietuvą ir toliau, kaip suplanuota, vykdyti valstybinių įmonių reformą, ypač atskiriant komercines ir nekomercines veiklas, skiriant dėmesį vykdomųjų valdybų profesionalumui. Patariama vykdyti namų renovaciją, toliau diversifikuoti energetikos šaltinius, tiesiant energijos jungtis.
Europos Komisija pateikė rekomendacijas dėl biudžeto, užimtumo ir kitų struktūrinių reformų, kurias kiekviena ES valstybė narė turėtų įgyvendinti per ateinančius 12-18 mėnesių, kad sustiprintų ekonomikos augimą.
Kasmet kiekvienai ES valstybei narei pateikiamos rekomendacijos yra dalis Europos semestro - ES ekonomikos politikos koordinavimo kalendoriaus, kuris skirtas problemoms nustatyti ir išspręsti ir taip užkirsti kelią galimoms krizėms.
Rekomendacijomis valstybės narės taip pat skatinamos siekti ilgalaikių užimtumo, švietimo, mokslinių tyrimų, klimato kaitos ir skurdo mažinimo tikslų pagal strategiją "Europa 2020".
Konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas Europos Vadovų Taryba tvirtins birželio 26-27 dienomis. Vėliau, liepos mėnesį, jas priims ES finansų ministrai.

Atgal