VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

08 05. Migrantų integracija į darbo rinką 2013 metais

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" duomenimis, 28 Europos Sąjungos valstybėse nedarbo lygis tarp ne ES narių piliečių 20-64 m. amžiaus grupėje buvo dukart didesnis (21,3 proc.) nei tos šalies piliečių (10 proc.), toliau vadinamų "tautiečiais". Tačiau ilgalaikių bedarbių, darbo neturinčių 12 ir daugiau mėnesių, skaičius šiose dviejose grupėse beveik vienodas - ne ES piliečių dalis sudaro 48,6 proc., tautiečių - 49,4 proc.
Užimtumo lygis ne ES narių piliečių 20-64 m. amžiaus grupėje pernai siekė 56,1 proc., tuo tarpu tautiečių grupėje - 68,9 proc.
Situacija, susijusi su kitos ES narės piliečių užimtumu, pastebimai skiriasi. 2013 metais Europos Sąjungoje 20-64 m. amžiaus grupės piliečių iš kitos ES narės užimtumo lygis buvo šiek tiek aukštesnis (70,9 proc.) nei tos šalies piliečių grupėje (68,9 proc.). 20-64 m. amžiaus grupės darbuotojų, dirbančių pagal laikinąją sutartį, dalis buvo didesnė tarp piliečių iš kitos ES narės (16,4 proc.) nei tarp tautiečių (12,4 proc.). Taip pat darbas ne visą dieną buvo labiau įprastas tarp piliečių iš kitos ES narės (24 proc.) nei tautiečių grupėje (18,4 proc.).
Nedarbo lygis tarp 20-64 m. amžiaus grupės piliečių iš kitos ES narės 2013 metais siekė 12,2 proc., tuo tarpu tarp tokio pat amžiaus tos šalies tautiečių - 10 proc. Bet ilgalaikių bedarbių, esančių be darbo 12 ir daugiau mėnesių, skaičius pirmojoje grupėje buvo nežymiai mažesnis (40 proc.) nei antroje grupėje (49,4 proc.).
Užimtumo lygis tarp ne ES piliečių ir tautiečių labiausiai skiriasi Švedijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.
2013 metais beveik visose ES narėse tautiečių užimtumo lygis buvo aukštesnis nei ne ES šalių piliečių, išskyrus Kiprą (66,8 proc. - tautiečių grupėje, 74,3 proc. - ne ES šalių piliečių), Lietuvoje (69,8 proc. ir 70,8 proc.) ir Italijoje (59,5 ir 60,1 proc.).
2013 metais ES narėse didžiausias imtumo skirtumas tarp ne ES šalių piliečių ir tautiečių užfiksuotas Švedijoje (50,2 proc. - ne ES šalių piliečių grupėje, 81,3 proc. - tautiečių grupėje), taip pat nemažas skirtumas tarp minėtų dviejų grupių užfiksuotas Belgijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.

Atgal