VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

03 19. Seimo Audito komitetas: reikia orientuotis į kokybę ir rezultatus

Kaip ir kiekvienais metais Seimo Audito komitetui buvo pristatyta Europos audito rūmų metinė ataskaita dėl Europos Sąjungos biudžeto vykdymo. Metinė ataskaita dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo pristatyta ypatingai sunkiu ir pilnu ilgalaikių iššūkių Europos Sąjungai ir Lietuvai metu, kuomet būtina mažinti nedarbą ir didinti ekonomikos augimą; užtikrinti energetinį saugumą, spręsti klimato kaitos klausimus; migracijos ir saugumo problemas; ir pagaliau, pasiruošti galimai kitai finansų krizės bangai.

Auditoriai nustatė reikšmingą panaudotų ES lėšų klaidų lygį, t.y. 4,4 proc. viso ES biudžeto arba virš 6 milijardų eurų panaudota klaidingai ar neteisėtai. Daugiausia klaidų nustatyta naudojant Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas, o didžiausia problema ir toliau išlieka viešųjų pirkimų taisyklių taikymas.

„Įvertinus ankstesnių ir 2014 m. ES biudžeto panaudojimo rezultatus, manau, reikia geriau suderinti biudžeto lėšų paskirstymą su ilgalaikiais strateginiais tikslais, tokiais, kaip Europos strategijos 2020, ir padaryti patį biudžetą lankstesnį ir veiksmingesnį reaguojant į naujus iššūkius ir krizių sprendimą“ – teigė Europos audito rūmų narė Rasa Budbergytė.

Audito komitetas pažymėjo, kad „svarbu siekti kokybės, o ne kiekybės“. „Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšos turi būti skiriamos socialinės atskirties mažinimui, darbo vietų kūrimui. Lėšos turi pasiekti tikslines grupes, o nenubyrėti kuriant įvairias metodikas bei modelius, kurie dažnai net nėra įgyvendinami ar nepasiteisina realybėje. Taip pat svarbu atsisakyti „lygiavos“ skirstant ES lėšas regionams. Reikia pagaliau išmokti vadovautis ekonomiškumo, reikalingumo ir tikslingumo kriterijais“, – teigė Audito komiteto pirmininkė Jolita Vaickienė.

„Kam investuoti į kelio tiesimą, kuriuo niekas nevažiuoja ir kuris neveda į gamyklą, kurioje auginamas darbas“,  – situaciją iliustravo p. R. Budbergytė.

Atgal