VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05.17. Lietuvos stabilumo 2019 m. programos vertinimas: sveikintina, kad parlamente galime išklausyti skirtingas nuomones

2019 m. gegužės 15 d. Europos reikalų komiteto posėdyje buvo pristatyta Lietuvos stabilumo 2019 m. programa. Ši programa yra vienas iš Europos semestro dokumentų, kuriuos Seimas, aktyviai dalyvaudamas Europos semestro parlamentinės kontrolės procese nuo pat šios iniciatyvos pradžios, atidžiai nagrinėja.

Finansų ministras Vilius Šapoka pristatydamas programą pateikė komiteto nariams informaciją apie Lietuvos ekonomikos situaciją ir perspektyvas, vidutinio laikotarpio šalies  fiskalinės politikos gaires, valdžios sektoriaus finansų padėtį praėjusiais metais ir 2019–2022 m. projektuojamus fiskalinius rodiklius. Ministras įvardijo galimas fiskalines ir kitas rizikas, kurioms išsipildžius, gali keistis valdžios sektoriaus finansų prognozės.

Kartu su Stabilumo programa jau antrus metus iš eilės Komitetui pristatomas Valstybės kontrolės atliekamas šios programos vertinimas, kurio tikslas – pateikti nepriklausomą nuomonę dėl 2018 m. valdžios sektoriaus balanso rodiklio ir skolos, įvertinti, ar 2018 m. buvo laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių. Valstybės kontrolė taip pat vertina 2019–2020 m. valdžios sektoriaus balanso ir skolos prognozes bei rizikos veiksnius ir 2019–2020 m. fiskalinės politikos kryptį.

          Valstybės kontrolės vertinimu, mokesčių administravimo gerinimo įtaka 2018 m. pajamoms yra mažesnė nei planuota, o pagrindinis veiksnys, lėmęs geresnį nei planuotas valdžios sektoriaus perviršį, yra išlaidų ginkluotei ir karinėms atsargoms atvaizdavimas kaupiamuoju principu. Kontrolės vertinimu, 2018 m. buvo laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių, išskyrus išlaidų augimo ribojimo taisyklę, o Lietuvos fiskalinė politika toliau gerina kryptį, tačiau tebėra prociklinė.

Komiteto nariai kėlė reformuotos pensijų sistemos finansinio tvarumo, pensijų adekvatumo ilguoju laikotarpiu, ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimo lėšų efektyvaus panaudojimo, fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi klausimus.

Finansų ministerijos ir Valstybės kontrolės požiūriai išsiskyrė, tačiau diskusijoje dalyvavęs Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys pažymėjo, kad jo manymu labai svarbu, jog Seime galima išklausyti skirtingas nuomones, išgirsti jas pagrindžiančius argumentus. Tai, kontrolieriaus nuomone, veda link holistinio požiūrio į šalies ekonominio koordinavimo procesą.

Stabilumo programa – Lietuvos vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos dalis, pagal Europos semestro procedūras kiekvienais metais balandžio mėnesio pabaigoje teikiama Europos Komisijai ir Europos Tarybai. Dokumentas rengiamas atsižvelgiant į Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatytą pareigą teikti informaciją apie šalies fiskalinę politiką. Jame pateikiama naujausia informacija apie šalyje vykdomą bei suplanuotą biudžeto politiką.

Be Stabilumo programos, Europos reikalų komitetas kasmet nagrinėja ir kitus Europos semestro dokumentus. Savo atliekama Europos semestro dokumentų parlamentine kontrole komitetas siekia, kad ekonominės politikos koordinavimas šalyje būtų veiksmingesnis.

 

Parengė

Europos reikalų komiteto biuras, tel. 239 6592, el. p. erk@lrs.lt

Atgal