VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

12.18.Europos Komisija pristato Metinę tvaraus augimo strategiją ir kitus Europos semestro rudens dokumentus

U. von der Leyen vadovaujama Europos Komisija pradėjo naują – pirmąjį per savo įgaliojimų laikotarpį – Europos semestro ciklą. Tai yra atnaujinta augimo strategija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama konkurencingo tvarumo skatinimui, kad būtų sukurta žmonėms ir planetai tarnaujanti ekonomika.

Metine tvaraus augimo strategijaįgyvendinama vizija, išdėstyta Europos Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinėse gairėse. Jose išdėstyta ES ekonominės ir užimtumo politikos strategija, pagal kurią, atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse– Europos Komisijos naujojoje augimo strategijoje – įtvirtintus prioritetus, tvarumas ir socialinė įtrauktis yra ES ekonominės politikos formavimo pagrindas.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Vykdoma esminė mūsų ekonomikos modelio pertvarka. Dėl klimato kaitos, skaitmeninimo ir kintančios demografinės padėties turime pritaikyti savo ekonominę politiką, kad Europa išsaugotų konkurencinę galią pasaulio arenoje ir veiktų tvariai bei sąžiningai. Kartu mums reikia, kad ES šalys sustiprintų savo apsaugą nuo kylančių pasaulinių pavojų. Todėl raginu fiskalinio manevravimo galimybių turinčias šalis toliau skatinti investicijas, o labai įsiskolinusias – tas skolas sumažinti.“

Metinė tvaraus augimo strategija apima keturis tarpusavyje susijusius ir vienas kitą papildančius aspektus, kuriais valstybėse narėse turėtų būti grindžiamos struktūrinės reformos, užimtumo politika, investicijos ir atsakinga fiskalinė politika:

aplinkos tvarumas,

našumo didinimas,

sąžiningumas ir

makroekonominis stabilumas.

Europos Vadovų Tarybos prašoma patvirtinti pateiktą tvaraus augimo strategiją. Valstybės narės savo nacionalinėje politikoje ir strategijose turėtų atsižvelgti į Europos Komisijos tvaraus augimo strategijoje nustatytus prioritetus ir tai atspindėti kitais metais pateiksimose stabilumo arba konvergencijos programose ir nacionalinėse reformų programose. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija pateiks konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurios bus įtrauktos į Europos semestro pavasario dokumentų rinkinį. Konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas Taryboje priims valstybės narės.

Taip pat  Europos Komisija priėmė šiuos dokumentus:

2020 m. euro zonai skirta rekomendacija

2020 m. įspėjimo mechanizmo ataskaita

2020 m. bendros užimtumo ataskaitos pasiūlymas

Bendrosios rinkos veikimo rezultatų ataskaita

Antroji metinė struktūrinių reformų rėmimo programos įgyvendinimo 2018 metais stebėsenos ataskaita

Atgal