VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

04 03. Lietuvoje 2013 metais užkasta 64 proc. visų komunalinių atliekų

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" duomenimis, visoje ES vienam asmeniui 2013 metais teko 481 kg komunalinių atliekų, arba 8,7 proc. mažiau nei 2002 metais, kai šis rodiklis siekė net 527 kg vienam asmeniui, o perdirbama 481 kg komunalinių atliekų vienam asmeniui.

Nuo 2007 metų komunalinių atliekų kiekio dalis, tenkanti vienam asmeniui, nuolat mažėjo. Šios komunalinės atliekos buvo apdorojamos įvairiais būdais: 31 proc. užkasamos, 28 proc. perdirbamos, 26 proc. deginamos ir 15 proc. kompostuojamos. ES žymiai padidėjo perdirbtų ar kompostuotų komunalinių atliekų dalis - nuo 18 proc. 1995 metais iki 43 proc. 2013 metais.

Komunalinių atliekų kiekis labai skiriasi visose valstybėse narėse. Danijoje 2013 m. vienam asmeniui teko 747 kg atliekų. Per 600 kg vienam asmeniui teko Liuksemburge, Kipre ir Vokietijoje. 500-600 kg vienam asmeniui teko Airijoje, Austrijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Graikijoje. Lietuvoje 2013 m. vienam asmeniui teko 433 kg komunalinių atliekų.

2013 metais trečdalis ar daugiau komunalinių atliekų perdirbta Slovėnijoje (55 proc.), Vokietijoje (47 proc. visų atliekų), Belgijoje ir Airijoje (po 34 proc.) bei Švedijoje (33 proc.).

Lietuvoje 2013 metais perdirbta 21 proc. visų komunalinių atliekų, kompostuota 8 proc., sudeginta 7 proc., o užkasta 64 proc. visų atliekų.

Atliekų kompostavimas 2013 metais buvo labiausiai įprastas atliekų apdorojimas Austrijoje (35 proc.), taip pat Nyderlanduose (26 proc.), Belgijoje (21 proc.) ir Liuksemburge (20 proc.). Didžiojoje Britanijoje (46 proc.), Airijoje (45 proc.) ir Prancūzijoje (39 proc.). Bent pusė 2013 metais perdirbtų komunalinių atliekų sudeginta Estijoje (64 proc.), Danijoje (54 proc.) ir Švedijoje (50 proc.), tuo tarpu atliekų užkasimas labiausiai įprastas Rumunijoje (97 proc.), Maltoje (88 proc.), Kroatijoje (85 proc.), Latvijoje (83 proc.) ir Graikijoje (81 proc.).

Atgal