VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

05 05. Kasmetinė talka Paįstryje

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.

Dešimtmečiais Paįstrio (Panevėžio r.) žmonės galėtų skaičiuoti vykstančiais talkas, bet neskaičiuoja. Jau daug metų žino, esant gražiam orui kiekvieną balandį švarinsis. Teisingiau sakant – tvarkys tai, ką prišiukšlino kiti. Smagu stebėti tai, kad į talkas eidavo dabartiniai senoliai, dabar eina ne tik jų vaikai, bet jau ir anūkai.

Pagrindinis talkos organizatorius, koordinatorius – Paįstrio gyventojų bendruomenės centro pirmininkas Rimantas Pranys. Jis dar prieš gerą savaitę talkos „Darom“ ir kitus svarbius bendruomenės nariams klausimus aptarė su bendruomenės valdyba ir gatvių seniūnais. Iš anksto susitarta su ūkininkais ir kitais asmenimis dėl transporto renkamoms šiukšlėms išvežti.

Talkininkus sveikina Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis (IV-tas iš kairės). Rimanto Pranio foto

Susirinkusi bendruomenė pirmiausia pasveikino Rimantą Pranį su išrinkimu ir darbo pradžia Panevėžio rajono taryboje. Prieš talką atvykęs Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis pasveikino gausiai susirinkusius į talką. Patalkiams prie arbatos padovanojo didžiulį šakotį ir išskubėjo į kitas gyvenvietes. Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas su seniūnijos kolektyvu buvo nusiteikęs rimtam fiziniam darbui, tai ne poilsis, bet manau yra net lengviau, nei spręsti nesibaigiančias kasdienes problemas. Talkino ir Girininkijos darbuotojai, o su jais, kaip jau įprasta – triūsė mokiniai su mokytoja Nijole Kalkiene.

Talkininkai prieš išeinant darbuotis

Man iš visų talkininkų išsiskyrė „Neptūnas“, jis buvo su ilgomis šakėmis, skirtomis žvejoti vandenyse. Buvo pasirėdęs vos nepilna jūreivio uniforma. Vienoje fotografijoje jis matosi stovintis už pačių jauniausių talkininkų. Mokytojas Vytautas Gutauskas visada ką nors įdomesnio sugalvoja, o tai pagyvino visą mūsų didžiulį pulką. Kur jis išžygiavo, su savo ilgomis šakėmis ir iš tolo baltuojančia kepure, su pulkeliu nuėjau ir aš. Ėjome, rinkdami šiukšles, link ežeriuko. Ten Vytautas Gutauskas pradėjo iš vandens traukti batus, padangas ir kita, maišai greit pildėsi. Romantikos nedaug bebuvo tuomet, ką gi padarysi, bet praeita pakrantė liko švari.

Tvarkoma pakrantė, centre su maišu - Paįstrio bendruomenės pirmininkas Rimantas Pranys

Su savo traktoriais talkininkavo Arvydas Brazdžionis, Arūnas Blaževičius, Virginijus Glušokas, Gintaras Piragis su lengvąja mašina ir priekaba, Mindaugas Benediktavičius. Raimondo Vitkausko ūkis paskyrė didžiulį traktorių, Mikas Pačekajus – didžiulį sunkvežimį. Ši technika surinktas „gėrybes“ ir išgabeno į sąvartyną. Nurinkti dideli plotai, pasiskirsčius į keletą grupių.

Po talkos rinkomės į dvi pavėsines. Miške jaunimą keptomis ant laužo dešrelėmis pavaišino miškininkai, ypatingai smaližiai džiaugėsi mero atvežtu šakočiu. Kitoje pavėsinėje prie seniūnijos specialioje lauko keptuvėje buvo kepama kiaušinienė, geriama arbata, degė laužas. Atsirado akordeonas, suskambo dainos. Toks tatai buvo tas balandžio 25-osios šeštadienis.

Atgal