VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

11 14. Atnaujinami žemėlapiai Lietuvos kariuomenei

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) pradėjo topografinių Lietuvos žemėlapių atnaujinimo darbus ir iki 2016 metų pabaigos skaitmenines jų versijas planuoja perduoti Lietuvos kariuomenei.
„Georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai yra nuolat naujinami, tačiau topografiniai žemėlapiai paskutinį kartą buvo tikslinti prieš dešimt metų. Per tiek laiko išties bus įvykę nemažai pokyčių - atsiradę naujų statinių, pastatų, pasikeitusios upeliukų vagos, šlaitų erozijos ir kiti kraštovaizdžio pokyčiai", - sako NŽT direktorė Daiva Gineikaitė.
Topografiniuose žemėlapiuose, atsižvelgiant į mastelį ir jo paskirtį, yra vaizduojami apibendrinti kartografuojamos teritorijos kraštovaizdžio elementai (upės, ežerai, tvenkiniai, miškai, reljefas, grioviai, dirbamos žemės plotai, pievos ir pan.) ir kai kurie socialiniai objektai: gyvenvietės, keliai, administracinio suskirstymo ribos ir pan. Vidutinio mastelio topografiniuose žemėlapiuose, be kitų kraštovaizdžio elementų, dar yra vaizduojami ir geodezinio tinklo (trianguliacijos, niveliacijos, poligonometrijos) punktai, tiltai, lieptai, pastatai, šuliniai, net pavieniai akmenys. Tokiuose žemėlapiuose pažymimos elektros perdavimo ir ryšių linijos, aukščiausieji ir žemiausieji reljefo taškai, upių pločiai, gyliai ir pan.
NŽT inicijuotas topografinių žemėlapių naujinimas apims 1:50000 mastelio georeferencinius erdvinius duomenis. Tokio mastelio vienas žemėlapio centimetras atitinka 500 metrų vietovėje. Nors šio mastelio duomenys naudojami ir civiliniams tikslams, tačiau bene svarbiausi jų naudotojai yra Lietuvos kariuomenė. Lietuvos kariai žemėlapius naudoja nacionalinėse ir tarptautinėse štabų ir lauko taktinėse pratybose Lietuvoje.
NŽT specialistai su Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro atstovais intensyviau pradėjo bendradarbiauti 2013 metais. Šiemet NŽT ėmėsi Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio (TOP50LKS) sudarymo parengiamųjų darbų ir 2015 m. gegužę su Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro atstovais buvo pradėtas derinti automatizuoto georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR50LT) atnaujinimo ir topografinių žemėlapių sudarymo techninės specifikacijos projektas.
NŽT yra atsakinga už Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį, jo sudarymą ir nuolatinį naujinimą.

Atgal