VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

03 10. Briuselyje diskutuota apie klimato kaitą ir žiedinę ekonomiką

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas kartu su kitų Europos Sąjungos (ES) šalių aplinkos ministrais, susirinkusiais Briuselyje į ES Aplinkos tarybos posėdį, diskutavo apie klimato kaitą ir žiedinę ekonomiką.
Ministrai aptarė praėjusį lapkritį Paryžiuje vykusios konferencijos, kurioje buvo priimtas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos valdymo sistemos po 2020 m., rezultatus. Lietuva šį susitarimą vertina teigiamai. Ministras K. Trečiokas paragino sutelkti tarptautinės bendruomenės pastangas ir siekti, kad po mėnesio, balandį, Niujorke šį susitarimą pasirašytų ir vėliau ratifikuotų kuo daugiau valstybių.
"Daugiausia dėmesio turime skirti tam, kad pasiektume ES energetikos ir klimato kaitos politikos iki 2030 metų tikslus. Tai svarbus žingsnis, glaudžiai susijęs su Paryžiaus susitarimo ratifikavimu, todėl turime užtikrinti, kad konstruktyviai dirbtume Bendrijos viduje. Šiam susitarimui ES pateikė labai ambicingus įsipareigojimus, todėl svarbu, kad ir kitos pasaulio valstybės, tarp jų ir didžiausios teršėjos, taip pat užtikrintų, kad savo įsipareigojimus įgyvendins", - Aplinkos ministerijos išplatintame pranešime cituojamas K. Trečiokas.
Jis taip pat dalyvavo politinėje diskusijoje apie žiedinę ekonomiką. Europos Komisija gruodį pateikė šios srities teisės aktų pakeitimo projektus ir komunikatą "Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas". Šiais dokumentais siekiama sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, atliekas paversti ištekliais, o išteklius efektyviai naudoti, mažinti poveikį aplinkai ir skatinti atliekų perdirbimą.
Aplinkos ministrai diskutavo ir apie Komisijos komunikate numatytas priemones bei iniciatyvas. 
"Pereinant prie žiedinės ekonomikos, būtina daugiau dėmesio skirti ekologiniam gaminių projektavimui, pakartotiniam produktų naudojimui, inovatyvių technologijų kūrimui, kokybės standartų nustatymui ir maisto atliekų prevencijai. Žiedinės ekonomikos teisėkūros pasiūlymuose numatyti atliekų perdirbimo tikslai yra labai ambicingi. Juos įgyvendinti bus sudėtinga net stengiantis iš visų jėgų ir pasitelkus veiksmų plano priemones. Todėl visoms valstybėms turi būti suteikta galimybė prireikus atidėti terminus, nustatytus naujiems tikslams pasiekti", - pažymi K. Trečiokas.
Per posėdį aplinkos ministrai taip pat aptarė Europos semestrą ir 2016 m. metinę augimo apžvalgą, patvirtino ES Tarybos pareiškimą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

 

 

 

Atgal